Regering og idrætsorganisationer går sammen om topmøde

Danmark står overfor en udfordring: Flere skal dyrke idræt, og flere skal inkluderes i idrætsforeningerne. Derfor indkalder regeringen, DIF og DGI idrætsaktører og interessenter fra hele Danmark til topmøde 3. april. H.K.H. Kronprinsen og statsministeren deltager.
26. mar 2019
Danmark står overfor en udfordring: Flere skal dyrke idræt, og flere skal inkluderes i idrætsforeningerne. Derfor indkalder regeringen, DIF og DGI idrætsaktører og interessenter fra hele Danmark til topmøde 3. april. H.K.H. Kronprinsen og statsministeren deltager.

Idræt er ikke kun godt for individet – det er også godt for samfundet. At være en del af et idrætsfællesskab gavner både den fysiske, sociale og mentale sundhed, det kan få flere i beskæftigelse og kan bidrage til integration. Og idrætten kan samtidig knytte bånd på kryds og tværs af sociale og kulturelle skel. 

Kulturminister Mette Bock siger:
”At få flere til at bevæge sig og med i idrætsfællesskaber er ikke en opgave, nogle af os kan løfte alene. Alle gode kræfter må gå sammen og finde løsninger på de udfordringer, der er for forskellige befolkningsgrupper, hvad enten det er inaktive børn og unge, socialt udsatte, syge eller seniorer. ” 

Formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard siger: 
”Det, at regeringen bakker op om vores vision om at blive verdens mest idrætsaktive nation, har stor betydning for, om vi får indfriet vores ambitiøse mål. Med topmødet sender vi et kraftigt signal til alle relevante parter om, at vi står over for en vigtig opgave om at få alle med i idrætsfællesskaberne i sidste ende til gavn for samfundet.”

Formand for DGI Charlotte Bach Thomassen siger: 
”Vi ønsker at understrege vigtigheden af at samarbejde. I ’Bevæg dig for livet’ vil vi sikre, at aktører i bl.a. sundhedsvæsen, kommuner, jobcentre, civilsamfund og idrætsforeninger samarbejder om at igangsætte tiltag, der kan bidrage til, at flere bliver fysisk aktive i fællesskaber og foreninger.”

Arbejdet er i gang 
Regeringen bakker op om DIF og DGI’s ’Bevæg dig for livet’-kampagne, der siden 2015 har haft fokus på, at Danmark skal blive verdens mest idrætsaktive nation. 

Med 2,2 millioner medlemmer og næsten 12.000 foreninger er arbejdet allerede godt på vej. Der er udviklet nye og fleksible tilbud for de travle børnefamilier, de ældre og knap så mobile og dem, der måske har fået lidt for meget på sidebenene og ikke føler, at kondien er med dem. Ikke mindst forventes der at være indgået 20 forpligtende samarbejder med såkaldte visionskommuner inden årets udgang. Kommuner, der har skrevet under på, at de vil gøre en særlig indsats for bevægelsen. 

Regeringens idrætsinitiativer 
Idrættens topmøde vil gøre status på nye idrætsinitiativer, regeringen har sat i søen for at få flere til at dyrke idræt i og uden for foreningerne. De nye initiativer dækker et bredt område fra e-sport til særlige indsatser på områder inden for beskæftigelse, sundhed og socialt udsatte. Initiativerne bakkes op af 35 mio. kr. fra satspuljen 2019-2022. 

Læs om regeringens idrætsinitiativer her.

Om Idrættens topmøde 
Idrættens topmøde gør status på det arbejde, der er i gang for øget idrætsdeltagelse. Idrætsorganisationer, politikere, kommuner, frivillige, organisationer, fonde m.v. samles for at diskutere nye politiske initiativer, foreningers mobilisering, nye innovative partnerskaber og netværk. Dagen er en anledning til at kigge fremad og diskutere næste skridt. 

Idrættens topmøde afholdes 3. april i DGI-byen i København med deltagelse af H.K.H. Kronprinsen, Statsministeren, Sundhedsministeren, Kulturministeren og idrætsinteressenter fra hele Danmark. 

Pressetilmelding
Pressen er velkommen, dog kun ved forudgående tilmelding. Tilmelding skal ske til Kulturministeriet via mail mfu@kum.dk senest 2. april kl. 10.00. 

#idrætstopmøde

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16