PRM: DIF tager afgørelse fra BWF til efterretning

DIF tager BWF’s afgørelse i matchfixingsagen mod Joachim Persson til efterretning Det betyder, at Joachim Perssons 18 måneders udelukkelse også gælder for dansk badminton.
21. mar 2019
DIF tager BWF’s afgørelse i matchfixingsagen mod Joachim Persson til efterretning Det betyder, at Joachim Perssons 18 måneders udelukkelse også gælder for dansk badminton.

Det internationale badmintonforbund (BWF) har i dag meldt ud, at Joachim Persson er blevet udelukket i 18 måneder i en sag om matchfixing.

”Vi har gennemgået afgørelsen, og den tager vi til efterretning. Det betyder, at Joachim Persson vil være udelukket fra at være aktiv i dansk badminton i de 18 måneder, som BWF’s sanktion lyder på. Det gælder som udøver og også som træner, leder og andre lignede funktioner,” siger Poul Broberg, der er PA-chef i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og leder af DIF’s matchfixingsekretariat.

Underretnings- og samarbejdspligt
Joachim Persson er ikke dømt for matchfixing. Han er dømt på baggrund af, at han har undladt at indrapportere oplysninger om forsøg på matchfixing og for at nægte at aflevere oplysninger, som BWF har efterspurgt til brug for opklaring af matchfixingsager.

”Denne afgørelse viser, at pligten om underretning og samarbejde i matchfixingsager skal tages meget alvorligt af atleterne. Det er svært at løfte bevisbyrden i matchfixingsager, og derfor er udviklingen internationalt, at man lægger meget stor vægt på, om der sker underretning og samarbejde,” siger Morten Mølholm Hansen, der er direktør for DIF

DIF’s matchfixinglovregulativ indeholder også bestemmelser om underretnings- og samarbejdspligt. Regulativet skal revideres i 2020, og her vil det ifølge Morten Mølholm Hansen været relevant at kigge på, om disse bestemmelser skal præciseres yderligere. Desuden er DIF på vej med et oplysningstiltag direkte rettet med kontraktatleter.

”DIF har en ambition om, at alle udøvere, trænere og støttepersonale, hvor der udbydes spil på deres konkurrence, skal gennemgå et e-læringsforløb, hvor underretnings- og samarbejdspligten understreges. DIF samarbejder i øjeblikket med to forbund om pilotprojekter om dette. Atleter skal ikke kunne påberåbe sig uvidenhed, for det er helt afgørende, at de hjælper os, hvis vi effektivt skal kunne bekæmpe matchfixing i dansk idræt,” understreger Morten Mølholm Hansen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF, mmh@dif.dk, 21663774
Poul Broberg, PA-chef i DIF og leder af DIF’s matchfixingsekretariat, pbr@dif.dk, +4551265552