Håndboldspillets danske rødder

VM i håndbold er i gang på dansk jord – det er anden gang det populære boldspil kommer hjem til dets fødested, nemlig i Danmark. Læs her gamle sjove håndboldregler fra spillets første regelsæt
15. jan 2019
VM i håndbold er i gang på dansk jord – det er anden gang det populære boldspil kommer hjem til dets fødested, nemlig i Danmark. Læs her gamle sjove håndboldregler fra spillets første regelsæt

VM i Danmark i 1978 - dansk fjerdeplads

I 1978 blev verdensmesterskaberne i håndbold for mænd også afholdt i Danmark. Det var det niende indendørs VM i håndbold og finalekampene blev spillet i Brøndby. Danmark mødte i bronzekampen DDR, men måtte desværre se sig slået med cifrene 19-15.. Det danske mandskab afsluttede dermed VM på hjemmebane med en flot 4. plads. Dansk Håndbold Forbund har en håndbold fra mesterskabet med spillernes navne, der ses herover på billedet. 

 

Håndboldspillets første regler

Opfindelsen af idrætsgrenen kan med rette betegnes som dansk og skyldes især én mands arbejde – Holger Nielsen tilskrives i dag at være opfinder af det populære boldspil.

I et manuskript til sine erindringer skriver Holger Nielsen:

 

”Håndboldspillet, som jeg er ophavsmand til, og for hvilket jeg gav regler allerede i 1898 (første gang optrykt 1906. DIF’S Forlag), er nu vandret ud over de fleste europæiske lande, og et internationalt Håndboldforbund er dannet. Dette forbund har anerkendt håndboldspillets danske oprindelse.”

 

Der er nogle spændende formuleringer i de første regler nedskrevet og trykt af DIF’s Forlag. Vi har udvalgt nogle stykker, der adskiller sig en del fra spillets regler i dag.

Den første linje i de første håndboldregler omhandler bolden:

”Bolden er en almindelig Fodbold”.

 

Hver gang spillet sattes i gang, skulle det gøres efter følgende regel:

- ”Efter at Spillerne ved et Fløjtesignal har indtaget deres Pladser (i Skoler i Retstilling) giver Opmanden (Læreren) Bolden i Spil ved at kaste den ind paa Midten af Banen. Før Bolden har rørt Jorden, maa ingen Spiller forlade sin Plads.”-

 

Dommeren (Opmanden) kan ”standse Spillet for en Tid”, f.eks. i situationer hvor:

”…, dersom Spillerne under Forsøget paa at erhverve Bolden, ,,klumper sig sammen´´ eller, hvis flere er faldne og liggende kæmper for Besiddelse af Bolden, …”

 

Mørkets frembrud havde større betydning i 1906, hvor de første regler er fra:

”Opmanden har endvidere Ret til helt at standse Spillet, naar han fornemmer, det nødvendiggøres ved Mørkets Frembrud, Tilskuernes indblanding eller af anden Grund.”

 

Ifølge reglerne måtte man hverken spænde ben, sparke eller slå en modspiller og det var heller ikke tilladt at holde fast i tøjet. Men følgende er tilladt:

- ”Derimod er det ikke Spillerne forment at stoppe eller fastholde den Spiller, der har Bolden, ved at slutte om hans Legeme med Arme og Hænder, ligesom det er tilladt ved Stød paa eller Træk i Bolden at søge at vriste den fra en Modstander. …”

- ”Naar en Modstander har kastet Bolden, maa han ikke fastholdes længere.”