Nyt samarbejde vil gøre flere ældre aktive

Alder må ikke være en undskyldning for ikke at bevæge sig. Ny aftale mellem Ældre Sagen og Bevæg dig for livet tager det hastigt stigende antal ældre seriøst og byder op til motion. Med Ældre Sagens indgående kendskab til målgruppen og idrætsorganisationernes kendskab til at motivere til bevægelse, er ambitionen, at langt flere ældre uanset fysisk formåen skal have mulighed for at blive idrætsaktive.
31. jan 2019
Alder må ikke være en undskyldning for ikke at bevæge sig. Ny aftale mellem Ældre Sagen og Bevæg dig for livet tager det hastigt stigende antal ældre seriøst og byder op til motion. Med Ældre Sagens indgående kendskab til målgruppen og idrætsorganisationernes kendskab til at motivere til bevægelse, er ambitionen, at langt flere ældre uanset fysisk formåen skal have mulighed for at blive idrætsaktive.

Over halvdelen af de inaktive ældre har et ønske om at være fysisk aktive, de har bare ikke overskuddet til at komme i gang og føler sig ikke stærke nok længere til at begynde at motionere. Nyt samarbejde mellem landets største idrætsorganisationer, der samlet repræsenterer over 2,5 millioner medlemmer, og Danmarks største ældreorganisation med 850.000 medlemmer, skal bidrage til at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Partnerskabet skal sikre, at det stigende antal ældre bliver sunde og aktive – hele livet. I dag udgør gruppen af ældre over 65 år omkring en femtedel af befolkningen, og om 25 år vil den andel stige til ca. en fjerdedel.

Bevæg dig for livet hele livet
Selvom en stor del af de ældre er aktive, bevæger sig og dyrker motion, så findes der stadig en stor gruppe, som ikke får pulsen op og styrket muskler, led og knogler. De seneste tal viser, at 25 procent af de 60-69-årige aldrig dyrker motion, mens tallet stiger til 31 procent af de ældre over 70 år.

Sundhedsstyrelsens Ældreprofil fra 2019, der netop er udkommet, viser desuden, at selvom middellevetiden stiger, har der ikke været nogen udvikling i ældres fysiske og psykiske sundhed.

Potentialet er dog til stede, for over halvdelen af de ældre over 65 år har et ønske om at blive mere fysisk aktive.

Derfor har Ældre Sagen og Bevæg dig for livet, som DGI, DIF, Nordea-fonden og TrygFonden står bag, indgået et partnerskab for at få flere ældre over 60 år til regelmæssigt at dyrke motion:

”I fremtiden vil gruppen af ældre vokse, og det er jo herligt, at vi er flere, som lever længe, men de levede år, skal være gode år. Ældre Sagen skaber rammerne for, at ældre mennesker kan dyrke motion - både os der er stærke, og os der er svage. Vi vil med dette samarbejde styrke betingelserne for, at motion bliver tilgængeligt for alle ældre over hele landet,” siger Preben Staun, landsformand i Ældre Sagen.

Det skal være let
I Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI og DIF er ambitionen at få endnu flere danskere til at bevæge sig, og det kræver også, at idrætsorganisationerne gør det nemmere for danskerne i alle faser af livet at få pulsen op: 

”Inaktive ældre skal i højere grad motiveres til og præsenteres for relevante og interessante motionstilbud, som tilrettelægges på en måde, så det bliver let at deltage, og der ikke er så mange undskyldninger,” siger formand i DIF, Niels Nygaard.

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, forsætter:

“Ældre Sagen kender deres medlemmer og frivillige rigtig godt. Sammen glæder vi os til at gøre mange flere ældre aktive i oplagte og relevante fællesskaber.”

102-årig med på holdet
I takt med det stigende antal ældre, bliver gruppen af ældre også langt mere alsidig. Det nye samarbejde skal sikre, at indsatsen for at motivere flere ældre til motion rammer endnu bredere, end den gør i dag.

Winnie Del Rey er frivillig instruktør i stolemotion i Ældre Sagens lokalafdeling på Frederiksberg, hvor hun har hold to gange om ugen:

”Mange tror ikke, at stolemotion giver sved på panden. Nogle siger også, at der er de slet ikke nået til aldersmæssigt endnu. Men de finder hurtigt ud af, at pulsen kommer godt op. Og så har vi det sjovt. Det sociale er meget vigtigt, så vi slutter med kaffe. Den ældste deltager er 102 år. Hun kommer faktisk både mandag og onsdag,” siger Winnie Del Rey, som ud over at være frivillig stolemotionsinstruktør er tidligere balletdanser.

Deltagerne er over 70 år og har forskellige skavanker, som kan gøre det svært at komme ud, men Ældre Sagen står for transport. Lige nu er der venteliste, fordi holdene er blevet så populære.

"Tennis er dér, hvor vennerne er"
81-årige Niels Thiesen fra Lyngby er langt væk fra at skulle dyrke stolemotion. Han spiller tennis 2-3 gange om ugen, og det har han gjort, siden han var bare seks år gammel og er nr. 2 på Veteranranglisten i Danmark:

”Jeg har holdt fast i tennissen igennem hele mit liv, fordi det er dér, hvor vennerne er. Og så har jeg altid haft den holdning, at hvis jeg skal være noget fornuftigt for mine børn, så skal jeg være i god form,” siger han.

I kommunerne arbejder Ældre Sagen allerede lokalt for at gøre motion muligt for alle ældre. For at favne endnu bredere og også nå den gruppe af ældre, som er mindre mobile og ikke motionsvante, vil samarbejdet nu blive styrket kommunalt.