Nyt studie: Danske unge er de mest foreningsaktive

Danske børn og unge er foreningsaktive og har gode rammer for fysisk aktivitet i lokalområdet. Til gengæld sidder de for meget stille.
18. dec 2018
Danske børn og unge er foreningsaktive og har gode rammer for fysisk aktivitet i lokalområdet. Til gengæld sidder de for meget stille.

Danske børn og unge ligger i top på idrætsaktivitet. Det viser en ny international undersøgelse fra netværket Active Healthy Kids. I Danmark dyrker 86 % af børnene i alderen 7-15 år idræt i en forening, og Danmark scorer derfor højest blandt de 49 deltagende lande. 

”Foreningslivet har fortsat et stærkt tag i de danske børn og unge, hvor næsten alle børn vokser op i foreningsfællesskaberne. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at give de sunde vaner videre gennem generationer, fordi det i høj grad er i barndommen og ungdommen, vi lægger grunden til et langt og aktivt liv,” siger Anne Pøhl Enevoldsen, udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund. 

I undersøgelsen får Danmark også en positiv vurdering på lovgivning og strategier, hvor særligt det nationale fokus på idræt og bevægelse i skoler, børnehaver og vuggestuer bliver fremhævet.

Skolen er en afgørende arena
Samlet får Danmark en delt andenplads på tværs af undersøgelsen. De største udfordringer handler om børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd. Undersøgelsen viser, at kun 10-26 % af danske piger og 17-39 % af danske drenge i aldersgruppen 11-17 år lever op til anbefalingen om at være fysisk aktiv ved moderat til høj intensitet mindst en time om dagen.

”Vi er nødt til at tænke bevægelsen bedre ind i børn og unges hverdag, og her er det afgørende, at vi får styrket bevægelsen i folkeskolen, når det er dér, de tilbringer mange af deres vågne timer. Vi arbejder i Bevæg dig for livet-samarbejdet på at sikre de rette kompetencer til de undervisere, der skal få mere og bedre bevægelse ind i skoledagen,” siger Anne Pøhl Enevoldsen.

Undersøgelsen viser, at mangel på fysisk aktivitet blandt børn og unge samt en stillesiddende hverdag er et globalt problem.

Læs mere om undersøgelsen og find hele listen her.

Tal fra undersøgelsen
Danmark ligger på en delt andenplads over børn og unges gennemsnitlige daglige aktivitet.
Blandt de 11-15-årige ser 64% i hverdagen mere end to timers tv i fritiden. 84% af samme gruppe ser mere end to timers fjernsyn i weekenden.
78% af børn og unge i alderen 7-15 år anvender cykling, gang eller løbehjul/skateboard/rulleskøjter som deres primære transportmiddel mindst to gange i ugen.
85% af de 7-15-årige vurderer i høj eller nogen grad, at deres lokalsamfund har egnede sportsfaciliteter.