DIF overtager ansvaret for Idrætsforum København

Siden 2014 har Danmarks Idrætsforbund medfinansieret Idrætsforum København. DIF har valgt at fortsætte sit engagement i København, men vil fra den 1. januar 2019 selv stå for sekretariatsbetjeningen.
21. dec 2018
Siden 2014 har Danmarks Idrætsforbund medfinansieret Idrætsforum København. DIF har valgt at fortsætte sit engagement i København, men vil fra den 1. januar 2019 selv stå for sekretariatsbetjeningen.

Idrætsforum København (IFK) skal forblive en samlende organisation for foreningsidrætten i København, ligesom at IFK fortsat skal være et talerør for lokalidrætten i samarbejde med DGI Storkøbenhavn. Overdragelsen af sekretariatsbetjeningen sker i tæt samarbejde med DBU København.
Ved overdragelse af sekretariatsbetjeningen vil der blive udpeget en ny styregruppe. Næstformand for DIF, Hans Natorp, bliver ny formand for IFK, og DBU København påtager sig næstformandsposten. 

Tak til DBU København
DBU København har lagt et stort arbejde i at etablere IFK som en aktør i København, hvilket er en af årsagerne til, at IFK af mange betragtes som en samlende stemme for foreningsidrætten i København.

”DBU København var i 2011 med til at tage initiativ til igangsættelsen af et tværidrætsligt forum for specialforbund, idrætsforbund og foreninger i København. Det skal de have stor ros for. IFK har i tæt samarbejde med DGI Storkøbenhavn arbejdet for at få idrætten på dagsordenen i København. København har store potentialer for at blive en endnu bedre by for idræt og foreningsliv,” siger Hans Natorp, næstformand for DIF og ny formand for IFK.

Det er i den københavnske idræts interesse, at IFK som navn og talerør for idrætten videreføres. Den eksisterende organisering kan udvikles yderligere, mens navnet og de positive erfaringer med IFK skal bevares. Det vil sikre, at idrætten i København fortsat fremstår samlet, og at der bygges videre på IFK’s nuværende position.

Nyt IFK
DIF ønsker, at IFK skal fungere som den lokale stemme, der varetager lokale, medlemsrettede og samfundsvendte aktiviteter. IFK skal virke samlende og koordinerende for idrættens interessenter i Københavns Kommune og for lokalidrættens politiske fremme.  Herudover skal IFK i samarbejde med DIF og DGI’s kommunale enhed arbejde for en visionsaftale med Københavns Kommune.

”Til opgaverne ansættes pr. 1. februar en konsulent, som skal arbejde fokuseret på at skabe relevant viden og politisk netværk, for i samarbejde med Københavns Kommune, specialforbund, de lokale foreninger og DGI Storkøbenhavn at styrke rammerne for lokalidrætten,” siger Hans Natorp.

Konsulenten skal interessevaretage for den københavnske idræt på det højeste politiske niveau. Konsulenten skal ligeledes servicere IFK’s styregruppe med ansvar for udarbejdelse af dagsordener, mødeoplæg, mødeopfølgning og sammen med DIF’s administration være tovholder på de daglige koordineringsopgaver i IFK. 

Styregruppen vil blive udpeget i begyndelsen af det nye år, og efter styregruppens første møde vil de nærmere rammer og aktiviteter blive meldt ud i slutningen af februar.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt:
Hans Natorp, næstformand i DIF: 31 44 40 15
Poul Broberg, chef for DIF Public Affairs: 43 26 20 13