Idrætten rykker ind i landets vuggestuer og børnehaver

Siden 2012 er antallet af idrætscertificerede dagtilbud i Danmark firedoblet. De første år af barnets liv er afgørende for den motoriske udvikling og bevægelsesglæden.
30. dec 2018
Siden 2012 er antallet af idrætscertificerede dagtilbud i Danmark firedoblet. De første år af barnets liv er afgørende for den motoriske udvikling og bevægelsesglæden.

Børnene i landets børnehaver og vuggestuer prøver i stigende grad kræfter med at balancere på forhindringsbaner, rulle på skrænter og få motorisk træning. Siden 2012 er antallet af idrætscertificerede børnehaver og vuggestuer i DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og VIA University College steget fra 111 til 442.

”De tre første leveår er afgørende for ethvert barns udvikling. Det gælder i høj grad også for den motoriske udvikling og bevægelsesglæden. Derfor er det afgørende for vores arbejde for et mere aktivt Danmark i ’Bevæg dig for livet’, at pædagoger og ledere i daginstitutioner har taget dagsordenen til sig. Og at vores børn bliver præsenteret for et bredt idrætsudbud og oplever glæden ved at bevæge sig i en tidlig alder. Det gør en kæmpe forskel”, siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

For at opnå en idrætscertificering, skal institutionens personale gennemgå et uddannelsesforløb med både teori og praktiske øvelser. Pædagogerne tager selv aktiv del i øvelserne, så de får bevægelsen helt ind under huden.

Mere skoleparate børn
Det er ikke kun den motoriske udvikling, der får et løft ved det stigende antal idrætscertificeringer. Erfaringer fra de certificerede børnehaver viser også en positiv effekt på andre områder.

”Det helt store formål er at sikre glade børn gennem leg, bevægelse og idræt. Samtidig viser vores undersøgelser, at børn i idrætscertificerede børnehaver i højere grad end deres jævnaldrende starter i skole til tiden. Den kropslige dannelse har altså også betydning for børns generelle udvikling. De samme resultater har vi set i folkeskolen, hvor bevægelse har haft en stor positiv effekt på både trivsel, koncentration og læring,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Bevægelse i dagtilbud fik et yderligere løft i sommeren 2018, hvor den nye dagtilbudslov trådte i kraft. Her er der styrket fokus på motorisk udvikling og samarbejdet mellem dagtilbud og de lokale idrætsforeninger. DGI, DIF og VIA University College samarbejder nu med kommuner om at kvalificere de enkelte dagtilbuds arbejde med bevægelse og understøtte dagtilbuds samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Idrætscertificerede børnehaver og vuggestuer i DGI, DIF og VIA University College:
2012 = 111
2013 = 155
2014 = 228
2015 = 269
2016 = 335
2017 = 377
2018 = 442

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er visionen i Bevæg dig for livet, der er Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, TrygFonden og Nordea-fonden, og involverer hele Danmark.