Københavns Golf Klub 1898

I efteråret 2018 dukkede et mere end ét hundrede år gammelt stilehæfte op under oprydning hos greenkeeperne i Københavns Golf Klub. Hæftets oprindelige ejer har nedskrevet sine erindringer om klubbens stiftelse i vinteren 1898. Indholdet danner bl.a. grundlag for denne historiske artikel. På billedet herover ses Christian Tage Nyvang Hansen, direktør i Københavns Golf Klub, med det gamle stilehæfte, der dukkede op i efteråret. Foto: Københavns Golf Klub
20. nov 2018
I efteråret 2018 dukkede et mere end ét hundrede år gammelt stilehæfte op under oprydning hos greenkeeperne i Københavns Golf Klub. Hæftets oprindelige ejer har nedskrevet sine erindringer om klubbens stiftelse i vinteren 1898. Indholdet danner bl.a. grundlag for denne historiske artikel. På billedet herover ses Christian Tage Nyvang Hansen, direktør i Københavns Golf Klub, med det gamle stilehæfte, der dukkede op i efteråret. Foto: Københavns Golf Klub

En lille gruppe mænd satte sig tirsdag den 6. december 1898 i Wiener-caféen på Hotel Kongen af Danmark, beliggende på Gammelholm, i dag Holmens Kanal 15, for at stifte Københavns Golf Klub. Det var cand. jur. og kammeradvokat Vagn Aagesen, fabrikant L. Friis, grosserer Gustav Hage, cand. med. Folmer Hansen, bryggeriinspektør Eugen Schmidt, professor dr. med. S. Levy, direktør Rothenborg, direktør Carl Rùbow og cand. Jur., bankdirektør Poul Christian Julius Valentiner.

Af et referat fra dette stiftelsesmøde fremgår det, at det efter nogen diskussion besluttede at starte en golfklub, der skulle hedde: Kjøbenhavns Golf Klub. Medlemskontingentet blev fastsat til 20 kroner årligt og med et medlemsindskud på 10 kr. Den første bestyrelse i Kjøbenhavns Golf Klub bestod af Vagn Aagesen, L. Friis, Gustav Hage, Folmer Hansen og Eugen Schmidt.

På stiftelsesdagen besluttede man også, at invitere en begrænset kreds på et halvt hundrede herrer, som man antog var interesserede i golfspillet og som kunne være potentielle medlemmer af den nystiftede golfklub. Allerede den efterfølgende søndag ville man starte spillet op på Lammefælleden. 

Nederst på denne side ses et billede af en side i stilehæftet, hvor ovenstående fremgår. 

 

Spillede på Lammefælleden

I første omgang blev der altså ikke etableret en golfbane i København. Medlemmerne spillede hver søndag kl. 9-15 på Lammefælleden ved Vibenhus, hvor der om morgenen blev skåret otte huller, der tildækkedes ved spillets ophør.

Det hører med til historien, at man umiddelbart efter stiftelsesmødet på Hotel Kongen af Danmark, havde fået Magistratens tilladelse til at spille på Lammefælleden, dog på betingelse af, at alle golfhuller skulle tildækkes ved spillets ophør samme dag.

 

Adelen og det bedre borgerskab    

Beretninger om de første golfspillere i Københavns Golf Klub, giver et godt indtryk af hvem, der spillede golf i 1900-tallets start i Danmark.

Således fremgår det af klubbens jubilæumsbog fra 1948:

Ingeborg Aagesen, var den første dame, som spillede golf, men i øvrigt var der i den første tid meget få damer, der turde give sig i lag med spillet, da datidens mode ikke tillod nogen ”fri bevægelighed”. Blandt de få modige var Agnete Raaschou, født Vett og baronesse Olga Wedell-Wedellsborg, født Vett, Catinka Hobow, født Hee og Betty Gyldenkrone, født Sally.

Herrerne var blandt andre klubbens formand , Gustav Hage, baronerne Rudolf og Gustav Wedell-Wedellsborg, Otto Scavenius, godsejer og kammerherre fra Basnæs, som var kongens staldmester,  grev Julius Frijs, ritmester Hegermann Lindenkrone, lensgreve Gustav Hücher-Albane, brødrene Aksel, Carl og Viggo Rubow og brødrene Raaschou: Theodor, Viggo, Hans, Frederik, Aage og Peter, samt endvidere juristerne Vagn Aagesen og Ove Lunn, cand. polit. Holten Castenskjold (senere hofjægermester C. Borreby) og familierne Wessel & Vett, Torben Grut, samt lægerne Knud Faber og E. Hauch, senere professorer, og forlagsdirektør Frederik Hegel.

Ingeborg Aagesen, senere grevinde Scavenius, var blandt de første kvindelige golfspillere på Lammefælleden efter oprettelsen af Kjøbenhavns Golf Klub i 1898. Foto: Københavns Golf Klub    

 

Første professionelle træner

Kort tid efter stiftelsen af Kjøbenhavns Golf Klub antog man Charles R. Jensen, som klubbens første golftræner. Ifølge aftalen skulle han for et månedligt honorar på 25 kr. sørge for, at banen blev udlagt på Lammefælleden hver søndag, hvor han også skulle være tilstedet for at give råd og vejledning.

Charles R. Jensen var fem år tidligere, i 1893, som 19-årig, rejst til USA. Han havde taget arbejde som mellemdæks opvarter på et af de store skibe, der bl.a. bragte udvandrere til en ny tilværelse i Amerika. Efter at have arbejdet i tre måneder på en restaurant i New York, blev han ansat som bydreng hos Spalding Bros. og blot et år senere var han udnævnt til salesmanager i golfafdelingen i det, som dengang var verdens største fabrikant af sportsudstyr.

I 1898 rejste han imidlertid hjem til Danmark, hvor han mødte Eugen Schmidt og Gustav Hage, som var de to, der sørgede for at han blev ansat som golfinstruktør i Kjøbenhavns Golf Klub.

I sommeren 1900 engagerede man også en anden golfprofessionel, Fitzjohn, fra North Berwick i Skotland. Der var tale om i alt fire brødre, som alle var golftrænere og det vides ikke hvem af disse, Edward, Herbert, Frederick eller Valentine, som opholdt sig i en periode i København, for at træne medlemmerne af Kjøbenhavns Golf Klub.

I april 1901 reengagerede man imidlertid Charles R. Jensen, som i mellemtiden havde været på en rejse til USA. Nu var den månedlige gage steget til 85 kr. Samtidig købte man en hest, der skulle trække tromlen over banen, så den fremstod så jævn, som muligt. Hesten blev sat i kost hos ”Skytte Eriksen for 1,35 om dagen”, fremgår det af klubbens protokol.

Golfinstruktør Charles R. Jensen var en kendt og skattet golfinstruktør blandt klubbens medlemmer, der talte flere adelige familier, og i 1902 tog han rundt til danske slotte og herregårde, for at være behjælpelig med anlæggelse af private golfbaner. 

 

Indkøb af golfrekvisitter

Allerede i december 1898, hen over vinteren og den efterfølgende sommer indkøbte Kjøbenhavns Golf Klub på medlemmernes vegne forskelligt golfudstyr hos kendte engelske leverandører og en dansk grossist. Af klubbens regnskabsbøger fremgår det, at man i december 1898 indkøbte golfudstyr for 492,64 kr. hos køllefabrikanten Forgan i St. Andrews, Skotland, der var etableret i 1860 og som i dag, mere end 150 år senere, fortsat eksisterer.

Året efter handlede man i februar for 387,43 kr. hos Willie Park Jr. (1864-1925) i Skotland, som var en kendt professionel skotsk golfspiller og køllemager.

Hen over sommeren 1899 blev der i to omgange købt golfudstyr hos det københavnske grossistfirma Paul Christensen (grundlagt 1889) i Ny Kongensgade 11. Det skete efter bestillinger på udstyr fra nogle medlemmer: Frk. Vett, Gustav Adolph Clauson-Kaas, Vagn Aagesen, greve og adjudant for krigsministeren Julius Krag-Juel-Vind-Frijs og Frk. E. Holm, fremgår det af klubbens skriftlige opgørelse over indkøb af golfrekvisitter.

 

Sommergolf i klitterne ved Fanø Bad

I 1898 anlagdes også de første golfhuller i klitterne ved Fanø Bad på den jyske vestkyst, hvor Frederik Christopher Otto greve Raben-Levetzau til Aalholm (1850-1933) havde taget initiativ til etablering af et internationalt kurbadested. Dengang fandtes ingen velplejede golfbaner med bugtede fairways. Der fandtes nogle primitivt slåede arealer, der kaldtes ”de klippede stykker”, der var små firkantede greens med ujævne overflader, der var ingen bunkers med sand, og teestederne var markeret med kridt.

Spillerne, og dem var der ikke mange af i slutningen af 1800-tallet i Danmark, var iført jakkesæt eller for damernes vedkommende kjole eller nederdele, der nåede ned til jorden. Enkelte bar deres køller selv, men de fleste havde caddies, drenge som for en skilling bar udstyret.

På teestederne brugtes ikke træ- eller plastictees til at læge bolden på; men små selvlavede pyramider af sand eller gummitees, og køllerne var håndlavede med hickory træskafter. Ingen spiller havde mere end syv køller, og de havde ikke numre men navne: Driver, Brassey, Spoon, Cleek, Iron Mashie, Niblick og putter.

Første gang golfspillet bliver nærmere omtalt på dansk var i Victor Hansens ”Illustreret Idrætsbog” fra 1880’erne, og da forfatteren Otto Rung sendte sin Roman ”Sidste kamp” på gaden i 1904 omtaler han spillet ved Eremitageslottet.

De første golfregler på dansk kom i 1912 og var en oversættelse af K.G.K. James Braid´s bog ”Golf guide and how to play golf”.

 

Var iført røde jakker

Maleren Paul Fischer, som især er kendt for sine malerier af gadepartier fra København indre by, har på glimrende vis illustreret golfspillet, som det fandt sted i Københavns Golf Klub ca. 1910, hvor man spillede på Eremitagesletten.

På maleriet ses to mandlige og to kvindelige golfspillere, samt golfdrenge, som bærer golfudstyret. Vi ved ikke, hvem personerne er på maleriet; men det kan meget vel have været to adelige familier, som her hygger sig på golfbanen med Eremitageslottet i baggrunden. Den ene af de mandlige spillere og de to kvinder er iført røde jakker, som det op gennem 1800-tallet var almindeligt under golfspillet i England og Skotland. Røde spillerjakker var formentlig udbredt blandt medlemmer af Københavns Golf Klub i 1900-tallets start. På et maleri af Frants Henningsen ses således en af klubbens talentfulde spillere og senere formand, forlagsdirektør Frederik Hegel (1880-1961), Gyldendal, iført en højrød golfjakke. 

Røde jakker havde været båret af golfspillere siden oprettelsen af de første engelske golfklubber i 1800-tallet og tidligere. Ved at bære en rød jakke signalerede bæreren, at han var en gentleman og af en vis betydning. Endelig skal man tænke på, at golf på det tidspunkt ofte blev spillet på offentlige arealer, der blev brugt af andre, derfor tjente de røde jakker også et praktisk formål.

Damerne spillede de første år med stramme korsetter, tournure og høje kraver. I begyndelsen af 1900-tallet ændredes moden dog efterhånden, og det var netop sporten, der bar en del af skylden herfor. 

Som et lille kuriosum til historien om Kjøbenhavns Golf Klub´s første år, kan det nævnes, at da man i 1902 skulle have ny formand rettede man henvendelse til Frederik Christopher Otto greve Raben-Levetzau fra Aalholm Slot, og samtidig – formentlig for at friste – at ændrede lovene således, at formanden fremover skulle tituleres "præsident".

 

 

Af det gamle stilehæfte fremgår det, hvornår og af hvem, det besluttedes, at stifte  Kjøbenhavns Golf Klub. Foto: Københavns Golf Klub