Dansk Militært Idrætsforbund fylder 100 år

29. nov 2018

Allerede i 1917 fremsatte kaptajn H. S. Sander i Militært Tidsskrift et forslag til love for en speciel idrætsforening for officerer i hær og flåde. 

Men først den 23. november 1918 blev Dansk Militær Idrætsforening stiftet og i 1921 ændres navnet til det nuværende Dansk Militært Idrætsforbund. 

Formålet var blandt andet at øge interessen for idræt blandt officererne. Men der skulle også udarbejdes regler for de militære idrætsgrene samt arrangere særlige idrætsstævner for militæret.


Fra fægtekonkurrencerne ved landsstævnet i Fredericia 1928

 

Det første militære landsstævne blev afviklet 8.–9. september 1919. Der deltog i alt 56 officerer, og der blev kæmpet i følgende discipliner: Sabelfægtning, bajonetfægtning, håndgranatkast, pistol- og geværskydning, svømning, terrænløb og militær 5-kamp.

Danmarks Idrætsforbunds Museum ønsker tillykke!