Glæde over millioner til sundhed og beskæftigelse gennem idrættens fællesskaber

I Beskæftigelsesministeriets satspuljeaftale er der afsat 35 millioner til idræt for udsatte målgrupper og et styrket arbejde med sundhed og beskæftigelse i idrætten.
7. nov 2018
I Beskæftigelsesministeriets satspuljeaftale er der afsat 35 millioner til idræt for udsatte målgrupper og et styrket arbejde med sundhed og beskæftigelse i idrætten.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har offentliggjort en satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet. I aftalen er der blandt andet afsat 35 millioner til idræt for særligt udsatte målgrupper. Aftalen vækker glæde i Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

”Vi er glade for midlerne og for, at regeringen sætter handling bag deres opbakning til visionen i ’Bevæg dig for livet’ om, at Danmarks skal være verdens mest idrætsaktive nation. Vi vil gerne medvirke til, at midlerne kommer helt ud i foreningslivet og andre lokale idrætsfællesskaber og gør en positiv forskel for de målgrupper, der har ekstra brug for hjælp til at komme i gang. Vi har allerede gode erfaringer med, hvordan vi kan løfte folkesundheden ved at arbejde på tværs af f.eks. sundhedsvæsen, kommunale forvaltninger og foreningsliv,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Flere med i forpligtende fællesskaber
Aftalen på beskæftigelsesområdet er et første resultat fra arbejdsgrupper i tre ministerier, der blev nedsat efter et Marienborgmøde i efteråret 2017, hvor idrættens vision Bevæg dig for livet var på dagsordenen. Her det blev drøftet, hvordan man fra politisk hold kunne hjælpe med at få flere danskere gjort aktive.

I aftalen på beskæftigelsesområdet lægges der vægt på, at indsatserne skal have fokus på fastholdelse i lokale fællesskaber.

”Det er positivt, at der lægges vægt på relationerne og de forpligtende idrætsfællesskaber ude lokalt. Det er vigtigt, at man holder fast i de her målgrupper, hvor mange har brug for lidt ekstra motivation. Vi ved, at motion i fællesskab med andre giver de bedste resultater, og for mange kan idrættens fællesskaber være en genvej til deltagelse i for eksempel arbejdslivet og resten af samfundslivet,” siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Som led i aftalen skal der allerede i 2019 drøftes, om der kan findes yderligere varig finansiering til de to områder.

Det går pengene til:

  • 11,2 millioner til idræt for udsatte
  • 23,8 millioner til styrket samspil mellem lokale sundheds- og beskæftigelsesindsatser og idrætslivet

Kontakt:

Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI: 30 28 32 95
Niels Nygaard, formand for DIF: 20 73 71 12