40 satspuljemillioner til idrætten

I regeringens satspuljeoplæg er der afsat 40 millioner til bedre integration af idrætten i sygdomsbehandlingen og idræt til udsatte målgrupper.
1. okt 2018
I regeringens satspuljeoplæg er der afsat 40 millioner til bedre integration af idrætten i sygdomsbehandlingen og idræt til udsatte målgrupper.

Regeringen fremlagde mandag formiddag deres oplæg til fordeling af satspuljemidler. Her er der afsat sammenlagt 40 millioner kroner over de næste fire år til bedre sygdomsbehandling gennem idræt og idræt til udsatte målgrupper. Det vækker glæde i Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

”I idrætten vil vi gerne sige et stort tak til regeringen for at anerkende den store samfunds- og sundhedsindsats, der hver dag foregår i idrættens fællesskaber. I idrætten går fysisk, mental og social sundhed hånd i hånd, og vi er overbevist om, at motion og fællesskab er vejen frem i sygdomsbehandlingen. Vi håber, at satspuljemidlerne her kan være med til at løfte vores fælles ambition i Bevæg dig for livet om, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation, og at særligt de mere udsatte målgrupper får del i de aktive fællesskaber,” siger Søren Møller, formand for DGI.

Genvej til hverdagsdemokratiet
En del af bevillingen skal gå til at sikre bedre idrætstilbud til udsatte målgrupper, der ofte står uden for idrætten. Formålet er blandt andet at skabe en genvej til arbejdsmarkedet.

”For mange danskere er de stærke idrætsfællesskaber det første møde med den demokratiske samtale. På banen og i omklædningsrummet er alle lige på tværs af samfundslag og anden baggrund. Derfor er det afgørende at gøre op med den store ulighed, der er i idrætsdeltagelsen. På den måde kan idrættens fællesskaber være en genvej til andre fællesskaber som arbejdslivet og deltagelse i hverdagens demokrati,” siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Satspuljeoplægget kommer i forlængelse af et idrætstopmøde på Marienborg i efteråret 2017, hvor der blev nedsat tre arbejdsgrupper i henholdsvis Sundheds-, Beskæftigelses- og Kulturministeriet. Her har ministerier, idrættens organisationer og andre civilsamfundsaktører set på, hvordan flere danskere kan blive idrætsaktive.

Hent hele oplægget til satspuljen 2019 her.

Kontakt:
Søren Møller, formand for DGI: 23 28 02 34
Niels Nygaard, formand for DIF: 20 73 71 12 

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er ambitionen i Bevæg dig for livet, der er Danmarkshistoriens største idrætspartnerskab mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund, TrygFonden og Nordea-fonden. Bevæg dig for livet rummer partnerskaber med foreløbig 8 kommuner samt Dansk Skoleidræt, Friluftsrådet og gadeidrætsorganisationen GAME om at skabe bedre rammer for idræt.