SARA - det nye registreringssystem

SARA vil gøre informationer om landets forskellige museumssamlinger nemt tilgængelige - også den idrætshistoriske samling i DIF Museum
27. sep 2018
SARA vil gøre informationer om landets forskellige museumssamlinger nemt tilgængelige - også den idrætshistoriske samling i DIF Museum

SARA er museernes nye fælles system til registrering og administration af samlinger. SARA skal være med til at sikre det nationale overblik over de danske museers samlinger. Alle statslige og statsanerkendte museer under Kulturministeriet bliver forpligtet til at indberette oplysninger om deres samlinger i systemet. Dermed medvirker SARA til, at informationerne bliver nemt tilgængelige for museerne og på sigt også for forskere, studerende m.fl.

Selv om Danmarks Idrætsforbunds Museum ikke er statsanerkendt vil museet også i starten af det nye år tilslutte sig det nye system.