DIF’s specialforbund: Værn om dansk idrætsmodel

29. sep 2018

DIF’s repræsentantskab, som består af DIF’s 62 specialforbund, hvoraf 56 var til stede til repræsentantskabsmøde i Brøndby i dag, bakker alle op om en fælles udtalelse, der opfordrer landsholdsudøvere – og ikke mindst deres repræsentanter i form af spillerforeninger – til ikke at vende den danske idrætsmodel ryggen.

Den fælles udtalelse skal ses på baggrund af de seneste landsholdskonflikter i fodbold og badminton. I udtalelsen hedder det bl.a.:

”Vi oplever i stigende grad, at landsholdsaktiviteter bliver gjort til en kampplads mellem landsholdsudøvere og forbund. Vi ser nogle ødelæggende konflikter, som vi ikke ser i andre lande, og vi oplever, at hensynet til sig selv nogle gange skubber hensynet til helheden i baggrunden, og at atleternes repræsentanter i form af diverse spillerforeninger forsøger at presse en klassisk arbejdsmarkedsmodel ned over landsholdsaktiviteterne.

Sådan en udvikling er en trussel mod den unikke danske idrætsmodel. Som landsholdsspiller er man ikke lønmodtager, og et forbund er ikke arbejdsgiver for landsholdsspillerne. Landsholdsaktiviteter kan ikke sammenlignes med det klassiske danske arbejdsmarked. At deltage på landsholdet er et tilbud, som nogle udvalgte atleter får om at repræsentere Danmark, og som disse atleter frit kan vælge at benytte sig af eller ikke benytte sig af.”

Alle DIF’s specialforbund opfordrer derfor danske landsholdsudøvere og spillerforeningerne til at respektere den danske idrætsmodel. I udtalelsen hedder det bl.a.:

”Landsholdsudøverne bør konstruktivt samarbejde med forbundene om at skabe de nødvendige midler. Midler, som skal bruges til at udvikle forholdene for landsholdsudøvere selv, men som også skal bruges til at skabe gode rammer for de frivillige, for breddeidrætten og for talentudviklingen, så vi sikrer, at der også er et tilbud til de kommende generationer.

Og de bør være opmærksomme på, at specialforbundene i DIF ikke er private virksomheder, hvor overskuddet udloddes til private ejere, men derimod er foreninger, som har et hensyn at tage til hele idrætten.”

Udtalelsen er vedhæftet nedenfor i sin helhed.

Yderligere kommentarer:

Niels Nygaard, formand for DIF, mobil: 20737112

Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF, 21663774.