Hjælp til det gode børne- og ungeliv

En ny kampagne fra DIF på børne- og ungeområdet indeholder en række anbefalinger til trænere, ledere og forældre. Målet er at skabe det optimale miljø for bøn og unge i de danske idrætsforeninger.
28. sep 2018
En ny kampagne fra DIF på børne- og ungeområdet indeholder en række anbefalinger til trænere, ledere og forældre. Målet er at skabe det optimale miljø for bøn og unge i de danske idrætsforeninger.

Cirka 9 ud af 10 børn er i deres unge år medlem af en idrætsforening. Nu har DIF har lanceret en ny kampagne på børne- og ungeområdet med en række anbefalinger til eksempelvis trænere og forældre, som skal medvirke til, at idrætsforeningerne også i fremtiden bliver børn og unges foretrukne idrætsarena. Og som skal sikre, at de ikke vender idrætsforeningerne ryggen, når de bevæger sig fra børne- til ungelivet.

”Der foregår dagligt et fremragende arbejde med børn og unge i de danske idrætsforeninger. Med denne kampagne kommer vi med nogle anbefalinger til, hvordan det gode børne- og ungeliv kan blive endnu bedre,” siger Lotte Büchert, der er bestyrelsesmedlem i DIF og formand for DIF’s udviklingsudvalg.

Udspillet blev lanceret på DIF’s budgetmøde lørdag den 29. september. Det betyder, at DIF’s 62 specialforbund og deres foreninger nu for første gang kan læne sig op ad konkrete anbefalinger fra DIF, når de skal formulere deres politik på børne- og ungeområdet.

Anbefalinger til trænere, forældre og ledere

Anbefalingerne i kampagnen er rettet mod trænere, ledere og forældre. De forholder sig både til træning, konkurrencer og det daglige sociale liv i idrætsforeningerne.

”Der er stor forskel på behovene og ønskerne hos 8-årig pige og en dreng på 15 år. Inden for de enkelte aldersgrupper er der også stor forskel på, om man har en elitær tilgang til sin idræt, eller om man går mest op i det sociale element. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, når man som forening skal skabe det optimale børne- og ungeliv,” siger Lotte Büchert.

Anbefalingerne kommer blandt andet ind på:

•  Brugen af sociale medier i foreningerne.
•  At børn skal have mulighed vælge, om fokus skal være på resultater eller socialt samvær.
•  At resultater fra kampe og stævner ikke bør offentliggøres, når de deltagende børn er under 13 år.
•  Forældrenes rolle i at skabe et godt idrætsmiljø.
•  At piger og drenge skal behandles forskelligt, men ligeværdigt.

”At der er et godt børne- og ungeliv i vores foreninger, er noget, som ligger DIF meget på sinde. Og jeg er overbevist om, at foreninger ved at dykke ned i disse anbefalinger får inspiration og redskaber til at udvikle sig på dette område,” siger Lotte Büchert.

Hent hele udspillet ’Det gode børne- og ungeliv i idrætsforeningerne – Holdning og handling’ her

Der er også udarbejdet en pixi-version med de mest centrale anbefalinger. Det kan hentes her

Se de øvrige idrætspolitiske udspil, kampagner og politikker fra DIF her