DGI og DIF: Nej til tvungen bortforpagtning af foreningers caféer

Foreningernes caféer og kiosker er ikke i reel konkurrence med restaurationsbranchen. Bortforpagtning er at skyde gråspurve med kanoner, mener DGI og DIF.
15. aug 2018
Foreningernes caféer og kiosker er ikke i reel konkurrence med restaurationsbranchen. Bortforpagtning er at skyde gråspurve med kanoner, mener DGI og DIF.
Det skal være slut med, at foreninger selv står for salg af kaffe og kage i klubhusenes caféer, hvis man skal tro et forslag fra en af regeringens arbejdsgrupper.

I det interne dokument, som onlinemediet NB Økonomi er kommet i besiddelse af, bliver der foreslået, at offentligt støttede foreninger fremover skal forpligtes til at bortforpagte 'café- og restaurationsvirksomhed'. Hensigten er at forhindre foreningerne i at konkurrere med det private erhvervsliv på 'unfair vilkår'.

Men sådan ser virkeligheden slet ikke ud, mener DGI og DIF.

"Her vil man virkelig skyde gråspurve med kanoner. Vi er ikke bekendt med eksempler på, at foreningernes cafeer og kiosker udgør en reel konkurrence for det lokale restaurationsliv. Vi er til gengæld bekendt med mange cafeer og kiosker i klubhuse og idrætsfaciliteter, som alene eksisterer, fordi de bliver drevet af frivillige kræfter," siger DGI's formand Søren Møller.

Og det argument tilslutter formand for DIF, Niels Nygaard, sig:

"Når foreningerne i dag giver deres medlemmer eller ventende forældre mulighed for at købe en sodavand og en pølse i forbindelse med træningen, så er det med til at holde det sociale klubliv i gang. Her er der ikke tale om unfair konkurrence, men om noget, som er uløseligt forbundet til foreningsidrættens historie og daglige virke," siger Niels Nygaard.

Ministeren i samråd

Forslaget om at bortforpagte foreningernes caféer stammer fra et internt dokument i regeringens økonomiudvalg, og der er altså ikke tale om et færdigt og offentligt forslag.

Alligevel er økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille fra Liberal Alliance nu kaldt i samråd for give en forklaring.

I forslaget står der, at mindre foreninger og enkeltstående begivenheder skal friholdes, og som eksempler gives kun spejdernes kagesalg og Skanderborg Festivalen.

Derfor ser DGI og DIF frem til samrådet og til at få forslagets omfang præciseret.

"Vi har allerede taget hul på dialogen med de folkevalgte politikere om dette emne. Generelt har folketingets partier god indsigt i og forståelse for foreningslivets vilkår, og jeg har svært ved at forestille mig, at en regering, der i regeringsgrundlaget vil styrke foreningslivet, vil støtte et forslag, der vil skabe kæmpe bøvl og ramme fællesskaberne i haller og klubhuse i hele landet," siger Niels Nygaard.

Forslag vil gå ud over fællesskabet

Som DGI og DIF ser det, bør forslaget tages helt af bordet, da det har adskillige elementer, som vil medføre en stor administrativ byrde for foreningslivet, og fordi forslaget udhuler de civile fællesskaber.

"Taberen i det her spil er fællesskabet og den rummelighed der bliver skabt i foreningerne, når der er samlingssteder og et tilbud om en kop kaffe eller et måltid i forbindelse med aktiviteterne. Det vil være ødelæggende for frivillighed, fællesskab, lokal identitet og sammenhold. Og hertil kommer de mange omkostninger med at lave udbud og det efterfølgende bortfald af tilbud til borgerne, fordi et udbud alligevel ikke lykkes", siger Søren Møller.