DIF bevæger skole i Valby

Nyt samarbejde mellem DIF og byggebranchen skaber bedre rammer for idræt og bevægelse på københavnsk folkeskole.
30. jul 2018
Nyt samarbejde mellem DIF og byggebranchen skaber bedre rammer for idræt og bevægelse på københavnsk folkeskole.
En ninjabane i den gamle pergola på Lykkebo Skole i Valby skal sætte gang i bevægelsen. Og kunstgræsbanen bliver med et par få ekstra streger omdannet til multibane. Det er blot to af de konkrete idéer, der er kommet ud af en ny måde at samarbejde på i byggeriet. 

TRUST, som er et strategisk partnerskab mellem seks aktører, der over fire år skal håndtere Københavns Kommunes institutions- og skolebyggerier, har inviteret forskellige parter ind i renoveringsprocessen for Lykkebo Skole for at skabe løsninger og produkter, der kan understøtte idræt og bevægelse. 

Innovation som del af byggeproces
Initiativet til samarbejdet om bevægelse kom fra Idrættens Innovationslab i DIF.

”Jeg så, at TRUST havde vundet denne her opgave i Københavns Kommune og syntes, det var rigtigt interessant,” fortæller Christian Kierkegaard, projektleder i Idrættens Innovationslab, som er støttet af Industriens Fond og har til formål at skabe innovation ved at koble idrætten med erhvervslivet. 

TRUST tog imod idéen om samarbejdet, og Lykkebo Skole blev udpeget som pilotprojekt. Indledningsvist blev der inddraget erfaringer fra projekterne Skole+ og Drøn på skolegården, som er støttet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Man inviterede også Virklund Sport, som er eksperter i at udvikle idrætsfaciliteter og bevægelsesområder.

”Vi skød simpelthen en innovationsproces ind i den traditionelle byggeproces. På den måde kunne vi åbne op og tænke helt ud af boksen,” forklarer Christian Kierkegaard og fortsætter:  

”Resultatet viser, at det kunne lade sig gøre. Skolen får mere idræt og bevægelse, end de ellers ville have fået – og uden at der er tilført ekstra midler. Innovationsforløbet er ikke noget, der skal forlænge eller fordyre processen. Det er bare et add-on, som løfter barren.”

Nye produkter på markedet
Resultatet af den usædvanlige proces var blandt andet et bevægelseslandskab i skolens gamle pergola. Man fandt ud af, at den overdækkede pergola kunne give mulighed for bevægelse også på regnvejrsdage, og at den kunne trækkes ud til hovedindgangen, så den kunne blive et levende billede på bevægelse for skolen. 

Inspirationen til pergolaens nye funktioner kom blandt andet fra de såkaldte ninjabaner, som var et eksisterende produkt hos Virklund Sport – dog i en indendørs version. Virklund Sport kom dermed med ekspertviden og redskaber på feltet, men gik også selv hjem med en række nye idéer, der kan udvikles til kommercielle produkter. 

”Når vi kobler producenter af udstyr til de innovative processer, kan vi både løse den konkrete opgave, men også få nogle helt nye produkter ud på markedet, som kan være til glæde og gavn for idræt og bevægelse i skolen samt skabe vækst hos danske virksomheder,” forklarer Christian Kierkegaard.

Bevægelse som samtaleemne 
Bevægelse blev på Lykkebo Skole et samtaleemne, som skolen kunne relatere til, og som gjorde, at der kom nye og konkrete idéer frem, fortæller Trine Christoffersen Lemche, der er arkitekt i KANT arkitekter: 

”Det var interessant at få skolelederen til at se på sin skole med en særlig vinkel. Man kunne mærke, at han fik øjnene mere op for, hvad de allerede gør af gode ting inden for bevægelse. Det satte tanker i gang, og det gjorde, at vi ret nemt kunne tilføre nogle elementer til at integrere bevægelse endnu mere i undervisningen,” siger hun.

TRUST planlægger at bruge de gode erfaringer fra Lykkebo Skole i de næste skoleprojekter. 


FAKTA og kontakt
TRUST er et strategisk partnerskab bestående af Enemærke & Petersen med rådgiverne KANT arkitekter, arkitektvirksomheden Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult samt GHB Landskab. Det strategiske partnerskab skal over fire år håndtere Københavns Kommunes institutions- og skolebyggerier.

Idrættens Innovationslab er placeret i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Lab’et er støttet af Industriens Fond og har til formål at skabe innovation ved at koble idrætten med erhvervslivet.

Lykkebo Skole ligger i Valby i København og har 450 elever. Skolen er ét af de første projekter i TRUST-samarbejdet.