Boksesporten står foran kursskifte

Ny DaBU-formand vil med afsæt i en ny undersøgelse af boksesporten i Danmark skrue op for breddearbejdet.
23. jun 2018
Ny DaBU-formand vil med afsæt i en ny undersøgelse af boksesporten i Danmark skrue op for breddearbejdet.

Der er et stort udviklingspotentiale i boksesporten. Det er den positive udlægning af en ny undersøgelse foretaget af DIF's analyseafdeling i samarbejde med bokseunionen (DaBU). Undersøgelsen redegør for, hvor stor en andel af de små 10.000 medlemmer, der er kampboksere, og hvilke aktiviteter klubberne har for de medlemmer, der ikke er kampboksere. Bokseklubberne peger i undersøgelsen desuden på, hvilke DaBU-tilbud klubberne bruger nu og ønsker fremadrettet.

Undersøgelsen konkluderer, at de aktive kampboksere kun udgør en lille del (syv procent) af den totale medlemsgruppe i bokseklubberne. Det tal er interessant, da stort set alle DaBU’s udgifter er knyttet til kampboksere. Undersøgelsen viser desuden, at 18 procent af medlemmerne i de 73 klubber, der deltager i undersøgelsen, har anden etnisk baggrund end dansk.

Klar til syvmileskridt
Blandt bokseklubbernes fremtidsønsker er, at de to lokalunioner, JABU og SABU, som bokseunionen består, fusionerer med DaBU.
”Hovedformålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvad tænker klubberne om fremtiden og involvere dem i vores fælles udvikling”, siger Lars Brovil, der har været formand for DaBU siden september 2017, og som har sat undersøgelsen i gang.
”Det handler om at aktivere græsrødderne og sammen få skabt en udvikling, der involverer både børn, unge samt voksne i motion, bredde og elite. Tiden er inde til, at boksesporten i Danmark tager nogle syvmileskridt.”

DaBU’s bestyrelse er allerede i gang med skabe den forandring, som flere klubber har peget på. Den jyske bokseunion, JABU, har allerede sagt ja, til at blive lagt ind under DaBU. Hvilket sker pr. 2. september 2018. Og en dialog med den sjællandske bokseunion, SABU, er allerede indledt. 26. juni er der informationsmøde for alle de sjællandske klubber, hvor parterne på baggrund af den viden, som undersøgelsen har afdækket, skal drøfte den fælles fremtid.

Langt til næste europamester
”Vi må erkende, at der er langt til den næste danske europamester på mænd og kvinde eliteniveau. Men kigger vi på U19- og U17-boksere, så er vi rimeligt godt med. Faktisk er vi bedst i Norden. Sagen er blot, at vi ikke kan lave et elitearbejde på så spinkelt et grundlag. Rundt regnet 700 kampboksere er simpelthen ikke nok (der er jo mange vægtklasser, red.). Derfor skal vi have udviklet bredden,” siger DaBU-formanden.
”Vi skal have flere til at vælge boksning som motionist-idræt. På den måde kan vi vækste og få en større volumen og rekruttering blandt både trænere og ledere. Det er nemlig en anden af vore udfordringer. Vi har få for ledere, og derfor trækker vi for store veksler på dem, vi har. Det er utroligt vigtigt, at vi får skabt et større grundlag og diversitet omkring det frivillige arbejde i klubberne. Der er jo også der, at vi i DaBU skal rekrutterer vores frivillige ledere til fremtiden”

DIF bakker op om kursskifte
Fra Danmarks Idrætsforbunds side er der fuld opbakning til det kursskifte, som DaBU’s bestyrelse lægger op til.
”Der er ingen tvivl om, at boksesporten rummer et potentiale, som lige nu ikke blive indfriet,” siger DIF's direktør, Morten Mølholm.
”Mange efterspørger den hårde, effektive træning, der findes i bokseklubberne, men bokseklubberne har haft lidt for travlt med at finde den næste danske mester. Jeg er overbevist om, at boksesporten på motionsniveau kan appellere til endnu flere danskere i alle aldersgrupper, etnicitet og af begge køn. Det kræver blot, at man vil satse på dem.”

Ros til bokseunion
Jan Darfelt, der er forbundskonsulent for bokseunionen, glæder sig over, at et af de små forbund nu begynder at træffe strategiske beslutninger på baggrund af reel viden om medlemssammensætning og klubønsker.
”Ros til bokseunionen for at ville se virkeligheden i øjnene. Vi håber, at flere små forbund vil gå ned af den sti. Det er nemlig det helt rigtige udgangspunktet for en god snak om fremtiden internt i forbundene,” siger han, der samtidig er meget tilfreds med, at boksesporten nu ser ud til at tænke sig ind i DIF og DGI’s vision ’Bevæg dig for livet’, der har til formål at få endnu flere danskere til at motionere.