Nyt studie: Motion er effektiv medicin

Motion er lige så effektiv og kan endda erstatte medicin i behandling af 31 forskellige lidelser. Derfor vil DGI og DIF i Bevæg dig for livet have mere fokus på idrættens rolle i de kommunale sundhedsindsatser.
22. jun 2018
Motion er lige så effektiv og kan endda erstatte medicin i behandling af 31 forskellige lidelser. Derfor vil DGI og DIF i Bevæg dig for livet have mere fokus på idrættens rolle i de kommunale sundhedsindsatser.

Fysisk træning har store positive effekter på behandlingen af alt fra kræft og diabetes til stress og demens. Det fremgår af et nyt studie fra Sundhedsstyrelsen om fysisk træning som behandling af 31 forskellige udbredte fysiske og psykiske lidelser.

 

Derfor rummer idræt og motion store potentialer i sundhedsarbejdet, mener de to organisationer bag Bevæg dig for livet, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

 

”Studiet er god dokumentation for, at motion er et godt og vigtigt middel til at forbedre befolkningens sundhed. I idrætsforeningerne vil vi gerne tage mod nye medlemmer og give den fysiske sundhed en ekstra dimension i form af fællesskab. For når du er aktiv i en forening, så styrker det både den fysiske, mentale og sociale sundhed. Derfor arbejder vi i Bevæg dig for livet for et tættere samarbejde mellem sundhedstilbuddene og foreningslivet,” siger Charlotte Bach Thomassen, der er næstformand i DGI.

 

En ny undersøgelse fra DIF viser, at 6,4 procent af idrætsforeningerne samarbejder med kommunen om sundhedsindsatser. For at styrke sammenhængen mellem kommunen og foreningslivet har de to idrætsorganisationer i Bevæg dig for livet indgået aftaler med foreløbig syv kommuner, og flere er på vej.

 

Forebyggelse i hverdagen

DGI og DIF mener, det er problematisk, at det stigende fokus på forebyggelse ikke afspejler sig i de regionale sundhedsbudgetter. I gennemsnit i EU-landene går 97 procent af budgettet til behandling, mens forebyggelsen tager tre procent.

 

Thomas Bach, der er næstformand i DIF, slår fast, det er langt dyrere at behandle end at forebygge, og det er en livslang indsats. Derfor er det afgørende, at behandlingen tænkes ud af de kommunale rammer og ind i danskernes hverdag.

 

”Det kan for eksempel ske ved at klæde de kommunale sundhedscentre på til at matche den enkelte borger med foreningen med det rette tilbud. I vores Bevæg dig for livet-kommune Aalborg har de et mobilt sundhedscenter, der rykker ud i lokalsamfundene og involverer foreningslivet både i forhold til faciliteter og tilbud. Idrætsforeningerne leverer hver dag en usynlig forebyggende indsats for milliarder af kroner, og der er et stort uudnyttet potentiale i at tænke hverdagens fællesskaber yderligere ind i forebyggelse og behandling. Det er derfor, vi har en målsætning om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation,” siger Thomas Bach.

 

Hele Sundhedsstyrelsens undersøgelse kan læses her.