Fra lille Richard til ”The Fighting Dane” - Dick Nelson

Richard Christensen forfulgte sin drøm om at komme til USA, og fik i sin første sejrskamp på amerikansk grund tilnavnet "Dick Nelson", da kommentatoren havde problemer med at udtale det danske navn - det hang ved i hans efterfølgende boksekarriere, hvor "The Fighting Dane" også blev verdensmester
2. maj 2018
Richard Christensen forfulgte sin drøm om at komme til USA, og fik i sin første sejrskamp på amerikansk grund tilnavnet "Dick Nelson", da kommentatoren havde problemer med at udtale det danske navn - det hang ved i hans efterfølgende boksekarriere, hvor "The Fighting Dane" også blev verdensmester

Smed Christensen og hustru fra Frederiksberg havde seks kraftige og velskabte børn. Den syvende, der kom til verden den 4. september 1880, var spinkel og svagelig og fik i dåben navnet Richard. De første år af Richards tilværelse var præget af sygdom lige fra kolik til kighoste. På Godthåbsvejens Skole, hvor Richard som syvårig blev meldt ind, måtte han ofte lægge rygstykker til, når de andre drenge i frikvarteret følte trang til at give deres opsparede kræfter afløb.
På et tidspunkt blev det imidlertid for meget for Richard, der tog offensiven og gennenmulede to af de værste plageånder så ubarmhjertigt, at de begge gik rundt med farvede buler i panden i hel uge efter. Fra den dag blev Richard accepteret af selv de større drenge, og han blev en integreret del af datiden drengeslagsmål, der udspandt sig imellem de forskellige bykvarterer.
I sine erindringer skriver Ricard Christensen:

”Det siger sig selv, at min fysik under disse krigeriske forhold i høj grad blev styrket, og jeg tror ganske bestemt, at sådanne slagsmål i drengeårene er af afgørende betydning, ikke alene for væksten, men for hele karakteren. En dreng, der ikke slås, bliver aldrig et rigtigt mandfolk.”

Da Richard var omkring 15 år og arbejdede på tændstikfabrikken Gosch, mødte han mesterbokseren Jim Smith, der havde startet bokseklubben ”Olympia”, som havde lokaler på realskolen på Åboulevarden.
Efter den første lektion udtalte Mesteren: ”Se ham kan der blive en bokser ud af”. Senere meldte Richard sig ind i athletklubben ”Hermod”, hvor de første danske mesterskaber i boksning blev afholdt i 1898. Her fik Richard sin første rigtige kamp, hvor han opnåede en blodig tud og tabte kampen. Men i 1901 og 1902 blev han dansk mester i letvægtsboksning.

For en periode blev boksningen sat på pause for Richard, da han blev indkaldt til marinen. Efter dette havd han forskellige jobs på Holmen. Her blev ønsket om at komme til Amerika større og større for den unge dansker. Da han ikke havde råd til en skibsbillet, tog han i stedet hyre som kullemper på Skandinavien-Amerika Liniens skib Oscar II. Efter 14 dages hårdt arbejde ankom skibet til New York, hvor han fik landlov og en ½ dollar til at opleve byen for.
Den stakkels Richard, der ikke kunne sproget, fór vild og nåede aldrig tilbage til skibet. Strandet i New York var han heldig at få arbejde på et gasværk som fyrbøder. Senere opsøgte han den danske sportsklub i byen, hvor han mødte gamle bekendte, der hjalp ham i kontakt med byens boksekredse. Snart blev han medlem af Brooklyn A.C. og fik sin første kamp, som han til alles store overraskelse vandt i 3. runde.
Da speakeren ikke kunne udtale navnet Richard Christensen ændrede han det bare ved præsentationen til ”Dick Nelson”. Det økonomiske resultat af anstrengelserne blev 4 doller, som han måtte dele med sin sekundant. Men denne sejr var starten på en fantastisk boksekarriere over en længere periode med godt et par hundrede kampe, hvoraf de fleste blev vundet.

I 1911 vendte Dick Nelson hjem til Danmark med det samme skib, som han havde rejst over Atlanten til Amerika med. Men denne gang rejste han som passager på første klasse.
Efter flere rejser frem og tilbage mellem Amerika og Danmark slog han sig i 1915 ned med fast bopæl i København. Her ernærede han sig både som markedsgøgler og som bokselærer på politiskolen.
Den sidste kamp for Richard Christensens flotte karriere blev bokset i Århus i november 1921.


"500 kr. at tjene ved at slå verdensmesteren i boksning Dick Nelson"


Dick Nelson (th) som boksetræner på Politiskolen


Fra rædsel i ringen til hygge i hjemmet