Kunstgræssets A-B-C er landet

Ny vejledning gør det lettere for kommuner og idrætsorganisationer at anlægge, bruge og afskaffe kunstgræsbaner.
25. maj 2018
Ny vejledning gør det lettere for kommuner og idrætsorganisationer at anlægge, bruge og afskaffe kunstgræsbaner.
Den fører ikke til nye fodboldbaner i sig selv. Men en ny vejledning fra Miljøstyrelsen gør det markant nemmere for kommuner, idrætsforeninger og andre at arbejde med kunstgræsbaner. 

Vejledningen samler information om eksisterende regelsæt, som er relevante at forholde sig til, når man vil anlægge en kunstgræsbane. Desuden giver den en række praktiske anvisninger til, hvordan man eksempelvis begrænser støjgener, spredning af mikroplast, sikrer sig imod ubehagelig kemi samt, hvad man skal gøre, når man skal udskifte den brugte kunstgræsbane.

"Den kan besvare en masse spørgsmål, både hvis man skal til at anlægge en kunstgræsbane, eller hvis man skal af med en udtjent bane. Der er også vejledning til den daglige brug af banerne. Der har været stor efterspørgsel efter vejledningen, så vi er glade for, at den nu er klar," siger kontorchef Sonja Canger fra Miljøstyrelsen.

Danmarks Idrætsforbunds (DIF’s) medlemmer er blandt de største brugere af kunstgræsbaner i Danmark, og bestyrelsesmedlem Niels-Christian Levin Hansen hilser vejledningen velkommen.

"Der skal tænkes i bæredygtige løsninger for både nye og eksisterende idrætsfaciliteter. DIF har de seneste år fået en del henvendelser med spørgsmål om kunstgræsbaner, så vi har netop efterspurgt en sådan vejledning og glæder os over, at den nu har set dagens lys," siger han.

Flere baner, flere spillemuligheder
Kunstgræsbaner er blevet udbredt i Danmark over de seneste årtier blandt andet, fordi de tilbyder gode spilleforhold også i vinterhalvåret. I dag er der over 330 baner i Danmark, og Miljøstyrelsen vurderer, at det tal vil stige yderligere i de kommende år.

Det er en udvikling, der er til at mærke – også i Lokale og Anlægsfonden, som støtter faciliteter til fritidslivet på tværs af kongeriget og også har medfinansieret den nye vejledning.

"Selvom vi ikke støtter kunstgræsbaner i almindelighed, indgår kunstgræs i mange af vores projekter og med de mange nye baner, der bliver anlagt, er det vigtigt, at det bliver gjort så bæredygtigt som muligt og samtidig bygger på aktuel viden inden for området," udtaler direktør Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden.

Hent den nye vejledning ”Vejledning om Kunstgræsbaner”