Kristian Jensen: Det er også idrættens verdensmål

Finansminister og tidligere udenrigsminister Kristian Jensen (V) understregede, at idrætten spiller en stor rolle i forhold til FN’s verdensmål, da han fredag åbnede DIF’s kongres, der drejer sig om netop verdensmålene.
4. maj 2018
Finansminister og tidligere udenrigsminister Kristian Jensen (V) understregede, at idrætten spiller en stor rolle i forhold til FN’s verdensmål, da han fredag åbnede DIF’s kongres, der drejer sig om netop verdensmålene.

Kristian Jensen (V) var udenrigsmininister, da medlemslandene i FN vedtog 17 verdensmål, som skal være med til at skabe en bedre verden. I mellemtiden er han blevet finansminister, men verdensmålene fylder fortsat meget i hans bevidsthed. Det understregede han fredag, da han var hovedtaler på DIF’s 2018-kongres med titlen ’Hvordan spiller idrætten sammen med FN’s verdensmål?’

”Det er ikke bare FN’s verdensmål. Det er vores alles verdensmål. Det er mine, det er dine, og det er også idrættens verdensmål,” sagde Kristian Jensen og fortsatte.

”Idrætten leverer hver dag en kæmpe forskel i forhold til verdensmålene og er med til at skabe en verden, hvor alle er med. Uanset hudfarve, køn, religion, alder, eller om man er til elite eller bredde.”

Idræt som katalysator for fred
Han gav eksempler på, hvordan idrætten gør en forskel i forhold til de enkelte verdensmål. Eksempelvis i forhold til verdensmål nummer tre, sundhed og trivsel, men også i forhold til kvalitet i uddannelse (verdensmål nummer fire), da fysisk aktivitet fremmer indlæringsevnen. Og endelig i forhold til verdensmål nummer fem, der handler om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

”Da jeg for få måneder siden så Nord- og Sydkorea gå fælles indmarch i forbindelse med vinter-OL, tænkte jeg, at det måske var første skridt på en meget lang rejse. Men nu ser vi, hvordan de to landes ledere går frem og tilbage over grænsen med hinanden i hånden. Det er fantastisk, at idrætten kan bidrage til at skabe sådan en forandring,” understregede Kristian Jensen.

Fred, bæredygtighed og ligestilling
På kongressen har DIF valgt at fokusere på verdensmål nummer 5, 11 og 16, der handler om henholdsvis ligestilling, bæredygtighed og fred.

DIF’s formand, Niels Nygaard, var inde og berøre de tre verdensmål, da han åbnede kongressen.

”Kvinder og mænd dyrker lige meget idræt i Danmark. Her er vi et foregangsland, men der er slet ikke nok kvinder, der er idrætsledere eller -trænere. Det er et kæmpe problem, som vi skal arbejde intensivt på at løse”, sagde Niels Nygaard, inden han kom ind på bæredygtighed.

”Vi har desværre set alt for mange ’hvide elefanter’ i forbindelse med eksempelvis OL. I Danmark er vi dygtige til bæredygtighed, så vi har en ’know how’, vi skal bringe i spil,” sagde Niels Nygaard, der som Kristian Jensen også gjorde opmærksom på idrættens rolle i forbindelse med fredsprocessen mellem Nord- og Sydkorea.

Øvrige oplægsholdere på konferencen er blandt andre meteorolog Jesper Theilgaard, den franske ambassadør i Danmark, Francois Zimeray og Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty International.

Vedhæftede billeder kan benyttes mod kreditering af Jeanne Kornum/DIF

FN’s verdensmål

1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt

2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug

3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre

4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle

5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder

6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle

7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle

8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation

10. Reducer ulighed i og mellem lande

11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige

12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

13. Hurtig indsat for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger

14. Bevar og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer

15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer

17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene