Fra pind og bold til stav og puk

Selvom ishockey tilskrives at være opfundet i Canada, så har der været mange vinteraktiviteter på is og på land igennem tiden, der har mindet om og måske påvirket ishockeyspillet til det det er i dag.
2. mar 2018
Selvom ishockey tilskrives at være opfundet i Canada, så har der været mange vinteraktiviteter på is og på land igennem tiden, der har mindet om og måske påvirket ishockeyspillet til det det er i dag.

Vuggen stod i Canada
Hvor og hvornår ishockey-spillet opstod er ikke helt sikkert. Men der er ingen tvivl om, at spillet var inspireret af de mange forskellige spil med stav og bold, som foregik på landjorden, f.eks. shinny og lacrosse.
Spillet kom ud på isen i starten af 1700 tallet, da Lakota Sioux indianerne i South Dakota spillede et spil, hvor de slog til en bold med bøjede trægrene, mens de gled på isen med skøjter, der var udført af ben fra bøflens skulderblad.

Det siges at elever på universitetet King's College i Nova Scotia, Canada udviklede den form for ishockey, vi kender i dag, omkring år 1800, hvor de spillede på en isbelagt, lang dam, der stødte op til campus.
Selve ordet hockey skulle stamme fra oberst John Hockey, der lod sine soldater på fort Edward i Nova Scotia spille shinny på isen. Soldaterne opkaldte spillet "ice hockey" efter deres chef.
I starten blev ishockey udelukkende spillet udendørs, men i 1851 blev den første indendørs ishal Quebec Skating Rink bygget i Canada og i 1860 byggede amerikanerne Great Chicago Skating Rink.

Måske var Europa først
Men også i Europa kan man finde tidlig dokumentation for en form for ishockeylignende spil. Blandt andet på den hollandske maler Hendrick Avercamps billede fra 1608 ”Vinterlandskab med skøjteløbere”, der ses herunder:Spillet kom til Danmark
Første gang man officielt i Danmark blev præsenteret for et spil på is, hvor der blev benyttet stav og bold, var i 1895 på Peblingesøen.
Grosserer Carl Melchior, der var formand for Københavns Skøjteløber Forening, KSF, havde skaffet et sæt bandystave fra England, og de blev straks afprøvet på isen. Legen med bold og stav blev hurtig populært blandt skøjteløberne.

I vinteren 1906–07 blev der indrettet en bandybane, og de første kampe spillet mellem KSF og Skøjteløberforeningen af 1876. Der var kvinder med på holdene. Der blev også dette år i øsende regnvejr gennemført en kamp mellem KSF og et svensk hold fra Malmø.I 1909 blev der etableret en dansk landshold i bandy, der i 1909 deltog i Nordiske Spelen.

I 1909 blev Dansk Bandy Forbund stiftet. I de følgende år spilledes - når vejret tillod det - en lang række kampe både mellem de Københavnske klubber og mod svenske bandyklubber. Klubben anskaffede endda en del bandyudstyr, der blev stillet til rådighed for spillerne.

Den store bandybane blev for dyr
I 1922 var der opstået en utilfredshed hos en stor del af foreningens medlemmer, der mente, at der blev anvendt for mange penge til at etablere og vedligeholde den store bandybane. Derfor besluttede KSF’s bestyrelse at sende Einer Middelboe til St. Moritz for at studere ishockey. Bagtanken var at erstatte bandy med ishockey, da denne idræt krævede en meget mindre og dermed billigere bane.

Modstanden fra skøjteløberne mod udgifterne til bandyspillerne gav udslag i, at banens størrelse blev reduceret og spillerne selv måtte bekoste vedligeholdelsen af udstyret. Skøjteløberne blev endda så sure, at de forbød bandyspillerne at benytte deres omklædningsrum.

I 1929 nedlagdes bandybanen og spillerne fik stillet et mindre areal til rådighed, hvor de kunne spille ishockey. Men betingelsen var, at de selv vedligeholdt banen. Der blev det første år med denne nye bane spillet to klubkampe mod Södertälje.
I 1930 blev Dansk Ishockey Union stiftet, og unionen fik sin egen bane på Stadion, Men efter ca. fem år opgav man dette og nedlagde unionen. Materiellet blev overtages af KSF, der ved hjælp fra Stadions inspektør, Moritz Rasmussen, blev opstillet på Peblingesøen i sæsonen 1936. Det følgende år spillede KSF ishockey mod et mandskab fra Malmø. Resultatet blev 1–1.
Først i 1949 stiftedes Dansk Ishockey Union på ny. I den mellemliggende periode var ishockeyen organiseret under Dansk Skøjte Union.

Den 13. januar 1939 præsenteredes den første kunstfrosne isbane i miniformat i Forum. Det var kølefirmaet Th. Sabroe, der havde udviklet den. Men på grund af krigen blev projektet henlagt.

I 1940 blev der spillet kamp mod Malmø, som KSF vandt med 6–2, Der var til kampen publikumsrekord og for første gang gav ishockeysporten økonomisk overskud. Det efterfølgende år blev ishockeybanen flyttet til den fornemme plads lige foran Søpavillonen.


Begge holds spillere efter Ishockeykamp mellem GÔTA og SKF i 1942

Læs mere:
"Fra pionerånd til verdensklasse", Michael Søvsø 2009