DIF’s Matchfixingsekretariat behandler fodboldsag

DIF’s Matchfixingsekretariat behandler omstændighederne i forbindelse med kampen i Alka Superligaen mellem FC Midtjylland og SønderjyskE og afgør, om der skal indbringes en sag for DIF’s Matchfixingnævn.
21. mar 2018
DIF’s Matchfixingsekretariat behandler omstændighederne i forbindelse med kampen i Alka Superligaen mellem FC Midtjylland og SønderjyskE og afgør, om der skal indbringes en sag for DIF’s Matchfixingnævn.

Efter indledende overvejelser og drøftelser om sagen mellem Fodboldens Disciplinærinstans og DIF’s Matchfixingsekretariat er der enighed om, at sagen i første omgang skal vurderes i medfør af DIF’s Matchfixinglovregulativ. Det skyldes, at sager, der potentielt vedrører manipulation af idrætskonkurrencer, eksempelvis bevidste nederlag, skal behandles efter de fælles regler i DIF’s Matchfixinglovregulativ.

Derfor er det nu DIF’s Matchfixingsekretariat, der vil foretage de videre undersøgelser i sagen. Undersøgelserne har til formål af afdække, om der er grundlag for at indbringe sagen for DIF’s Matchfixingnævn. Som konsekvens heraf har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet at stille undersøgelserne af sagen i bero, indtil der foreligger en endelig afgørelse i DIF-regi.

Eventuelle pressehenvendelser skal derfor rettes til DIF’s Matchfixingsekretariat, der dog på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til sagen.