DIF: Ligestilling i forbundenes bestyrelser bør gå hurtigere

Ny undersøgelse viser, at der ikke er kommet flere kvinder i specialforbundenes bestyrelser i de sidste tre år. Nu vil Danmarks Idrætsforbund sætte mere skub i udviklingen.
8. mar 2018
Ny undersøgelse viser, at der ikke er kommet flere kvinder i specialforbundenes bestyrelser i de sidste tre år. Nu vil Danmarks Idrætsforbund sætte mere skub i udviklingen.

Andelen af kvinder i specialforbundenes bestyrelser ligger på lige under 23 procent og har ikke rykket sig nævneværdigt i de sidste tre år. Det viser den årlige diversitetsundersøgelse, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) netop har færdiggjort.

”Vi efterlyser virkelig en hurtigere udvikling på det her område,” fortæller Frans Hammer, bestyrelsesmedlem i DIF.
”Med de tiltag, vi allerede har iværksat, håber vi at skabe mere dynamik i både vores og forbundenes bestyrelser. I sidste ende handler det om at skabe udvikling og resultater.”

Forskning viser, at heterogene ledergrupper – og især ledergrupper, hvor der som minimum er 30 procent af hvert køn – formår at skabe en bedre bundlinje end homogene ledergrupper. Sandsynligvis fordi man udfordrer og supplerer hinanden bedre og formår at skabe nogle beslutningsrum, hvor der bliver plads til at se på muligheder og problemer ud fra mange forskellige vinkler.
Derfor har DIF en målsætning om, at samtlige forbund som minimum skal have en 70/30 kønsfordeling senest i 2025.

”Diversitet har høj prioritet i DIF, men vi går ikke ind for tvang og kvoter. Vi tror på, at vi kan komme i mål ad frivillighedens vej, men det er klart, at vi skal have sat skub i udviklingen,” siger Tine Teilmann, der sidder i DIF's bestyrelse sammen med Frans Hammer.

For at få flere kvinder ind i bestyrelsesarbejdet har 13 specialforbund fået diversitet skrevet ind som et fokusområde i deres strategiaftale med DIF. For at indsamle data på området er DIF desuden begyndt at lave exitinterview med bestyrelsesmedlemmer fra forbundene. I DIF’s diversitetsindsats indgår også, at forbundsbestyrelserne får tilbud om at deltage i workshops med Living Institute for at bevidstgøre om de mange usynlige barrierer, der kan lægge hindringer i vejen for flere kvinder i bestyrelserne. Endelig er diversitet i fokus på DIF's leder- og bestyrelsesuddannelser.

DIF's direktør, Morten Mølholm Hansen, der har deltaget i FN’s ligestillingsinitiativ Gender Diversity Roundtable, ønsker at kopiere virksomhedernes bundlinjelogik på ligestillingsområdet til idrættens verden:
”Vi arbejder ikke i foreningsverdenen for at skabe profit, men vi arbejder dog ud fra et ønske om at fastholde medlemmer og nå nogle nye målgrupper, hvilket vel ikke er væsensforskelligt fra virksomhedernes ønske om at fastholde kunder og nå nye kundegrupper. Mon ikke det ville være muligt at tiltrække flere af de travle, voksne kvinder til at blive aktive i foreningslivet, hvis vi havde flere kvinder, som var med til at lægge strategien for, hvordan man tiltrækker dem?”

Fakta
• 42% af DIF-foreningernes knap 2 mio. medlemmer er kvinder
• 23% af bestyrelsesmedlemmerne i DIF og specialforbundene er kvinder
• 8 forbund har ingen kvinder i bestyrelsen. Det er Dansk Hockey Union, Danmarks Cykle Union, Dansk Skytte Union, Danmarks Basketball-Forbund, Dansk Cricket-Forbund, Dansk Minigolf Union, Danmarks Bowling Forbund og Dansk Svæveflyver Union
• I 6 forbund er mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne kvinder. Det er Dansk Skøjte Union, Dansk Softball Forbund, Danmarks Sportsdanserforbund, Dansk Forening for Rosport,
Dansk Ride Forbund og Dansk Klatreforbund
• 2 forbund, Dansk Kickboxing Forbund og Dansk Hanggliding og Paragliding, har ikke deltaget i undersøgelsen.

Se undersøgelsen (PDF-fil).

 

Kontakt for kommentarer:

Bestyrelsesmedlem Tine Teilmann: 20 61 18 07
Bestyrelsesmedlem Frans Hammer: 20 84 85 52
Adm. direktør Morten Mølholm Hansen: 21 66 37 74