Smadrede ruder førte til håndboldspillets opståen

Håndboldspillet opstod i Danmark - men inspirationen kom fra skolegården og fra elevernes kreativitet, når de ikke måtte spille fodbold
2. feb 2018
Håndboldspillet opstod i Danmark - men inspirationen kom fra skolegården og fra elevernes kreativitet, når de ikke måtte spille fodbold

Håndbold er i dag en sport, der er bredt udbredt på landsplan, men også eliten har i mange år udmærket sig for både herrer og damer. Opfindelsen af idrætsgrenen skyldes især én mands arbejde – Holger Nielsen tilskrives i dag at være opfinder af det populære boldspil. I et manuskript til sine erindringer skriver Holger Nielsen:

Håndboldspillet, som jeg er ophavsmand til, og for hvilket jeg gav regler allerede i 1898 (første gang optrykt 1906. DIF’S Forlag), er nu vandret ud over de fleste europæiske lande, og et internationalt Håndboldforbund er dannet. Dette forbund har anerkendt håndboldspillets danske oprindelse.”

Der er dog usikkerhed om, hvorvidt det egentlig var lærer løjtnant Rasmus Nicolai Petersen fra Fredericia, der kom først med spillet, men Holger Nielsen stod bag de første nedskrevne regler. Holger Nielsen var fra året 1891 lærer på Ordrup Latin og Realskole, hvor han blandt andet underviste i idræt. Skolen havde et stort problem med mange smadrede ruder, når eleverne spillede fodbold i gården, og derfor blev det forbudt at spille fodbold i frikvarterene. Netop dette forbund viste sig at føre til en inspiration for Holger Nielsen.

Eleverne, der nu ikke måtte fornøje sig med fodboldspillet i skolegården, fandt hurtigt ud af, at man kunne anvende bolden på anden vis (se øverste billede). De begyndte at spille et spil, hvor man kun måtte kaste bolden til hinanden. Holger Nielsen bemærkede denne kreative adfærd og begyndte at udtænke et spil, hvor kun hænder, arme og hoved måtte benyttes i kampen om at erobre bolden og score mål. Der gik derfra et par år før spillet rigtig udviklede sig og konkretiseredes, men i skolens årsskrift fra 1902-03 skriver Holger Nielsen:

”Drengene har spillet Fodbold eller ”Haandpolo” Pigerne mest Langbold” i året efter oplyses det, at de større elever ofte spiller ”Haandbold” paa Legepladsen”

Holger Nielsen mente også, at håndboldspillet var specielt egnet til skolebrug, da det havde meget få krav til spillepladsen. Han mente, at enhver legeplads og skolegård kunne benyttes når det var godt vejr, og om vinteren kunne der spilles håndbold i gymnastik- og forsamlingssale samt i ridehuse.

I henhold til de første regler bestod holdet af 16 eller 11 spillere

Det menes, at den første egentlige håndboldkamp blev spillet i 1907 mellem Ordrup Latin og Realskole og Helsingør Højere Almenskole. Kampen endte med en meget stor sejr på 21–0 til Ordrup. Den store sejr skyldtes sandsynligvis, at kampen blev spillet efter helt nye regler, som Holger Nielsen netop havde udarbejdet året før. For at giver et indtryk af datidens håndboldspil citeres herunder nogle enkelte bestemmelser fra Holger Nielsens ”Vejledning i Haandbold” fra 1906:

  • ”Bolden er en almindelig fodbold.”
  • ”Spillepladsen kan være større eller mindre, som forholdene tillader det. En skolelegeplads kan altid bruges. Med ca. 40 deltagere i spillet vil en plads på 45 meters længde og 30 meters bredde være passende…”
  • ”De to grænselinjer kaldes sidelinjer de to korte mållinjer. På midten af hver mållinje oprejses et mål, der består af to lodrette stænger (springmaskiner) i 1-2 meters afstand fra hinanden, forbundne med en vandret tværstang i 1-2 meters højde over jorden.”
  • ”Efter at spillerne ved et fløjtesignal har indtaget deres pladsen (i skoler i retstilling) giver opmanden (læreren) bolden i spil ved at kaste den ind på midten af banen. Før bolden har rørt jorden må ingen af spillerne forlade deres plads.”

Efter Holger Nielsens mening var håndboldspillet også egnet for piger. Dog var der en enkelt undtagelse. I modsætning til reglerne for drenge, hvor det var tilladt at fastholde en modspiller, når han havde bolden, var dette ikke tilladt for pigerne. Her gjaldt en alternativ regel:

”Hvis en spiller der har bolden af en af modstanderne modtager 3 slag på skulderen (en, to, tre), skal hun øjeblikkeligt kaste bolden lodret op i luften (sker det ikke straks, tilkendes modstanderen et frikast). Hun må da ikke røre bolden igen før den har været i en anden spillers hånd.”

Der skulle gå ret mange år før spillet blev almindeligt blandt voksne i klubberne. I 1921 afvikles den første håndboldturnering arrangeret af klubben ”Old Boys” i København. Vinder af denne turnering blev KFUM’s Boldklub.

Først i 1931 blev håndboldspillet organiseret, og det skete under Dansk Athletik Forbund. Der skulle gå endnu fire år før Dansk Håndbold Forbund blev stiftet. 

Håndbold for herre blev indført som olympisk disciplin ved legene i 1972 i München og for kvinder i Montreal i 1976. Det skal dog nævnes, at der ved legene i 1936 i Berlin blev spillet såkaldt markhåndbold med 11 mand på en fodboldbane. Der deltog 6 nationer og værtslandet vandt guld.