Frivillig efterlønner vinder retssag

En frivillig efterlønner har fået landsrettens ord for, at det var ulovligt, da hun blev trukket i efterløn på grund af sit frivillige arbejde. DIF og DGI har udarbejdet en vejledning til foreningerne på området.
2. feb 2018
En frivillig efterlønner har fået landsrettens ord for, at det var ulovligt, da hun blev trukket i efterløn på grund af sit frivillige arbejde. DIF og DGI har udarbejdet en vejledning til foreningerne på området.

DGI har ført sagen gennem to år på vegne af 64 Inge Precht, som blev trukket i efterløn af sin A-kasse på grund af sit frivillige og ulønnede arbejde som instruktør i Sunds Forenings Fitness. Vestre Landsret lagde i sin afgørelse blandt andet vægt på, at Sunds Forenings Fitness er en forening på lige fod med andre idrætsforeninger.

”Det er så godt, at dommen falder ud til min og DGI’s fordel. Det her har ikke kun været min kamp, men på vegne af alle frivillige. Men jeg undrer mig over, at jeg sammen med DGI har skullet kæmpe i næsten to år, for at jeg kunne få lov til at være instruktør,” siger Inge Precht ifølge DGI.

Mens sagen har stået på, har Folketinget vedtaget nye regler på området. Det skete i december sidste år, og loven gør det nemmere for folk på dagpenge og efterløn at fungere som frivillige kræfter i foreningslivet.

For at give foreningerne en forståelse af de nye regler og mulighed for at navigere i dem, har DIF og DGI i fællesskab udarbejdet en vejledning til deres foreninger. I vejledningen bliver det beskrevet, hvad man må som efterlønner, dagpengemodtager, folkepensionist etc.

Hent vejledningen her: Frivillig på dagpenge eller efterløn