Hjernerystelsesmøde var et tilløbsstykke

Der var et stort fremmøde til et dialogmøde om hjernerystelser i Idrættens Hus. Mødet var en del af DIF’s fokus på hjernerystelser, som munder ud i en kampagne senere på året.
2. feb 2018
Der var et stort fremmøde til et dialogmøde om hjernerystelser i Idrættens Hus. Mødet var en del af DIF’s fokus på hjernerystelser, som munder ud i en kampagne senere på året.

I de senere år har der været et stigende fokus på konsekvenserne af hjernerystelser i idrættens, og på hvordan man forebygger disse. Der var da også et massivt fremmøde, da DIF sammen med Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Fysioterapi onsdag den 31. januar var vært for et dialogmøde om dette emne.

Blandt tilhørerne var der blandt et bredt udsnit af repræsentanter fra idrætsforbund, fysioterapien, lægestanden, sygehuspersonale og kiropraktorer.

Oplægsholdere var blandt andre Lars Ingebretsen, der er professor ved Oslo Universitet og leder af medicins forskning ved den internationale olympiske komité, og Morten Høgh, der er specialist i muskuloskeletal fysioterapi.

Fra idrættens egen verden var der blandt andet oplæg fra sportschef hos Dansk Rugby Union, Mikael Lai Rasmussen, der bidrog med erfaringer på baggrund unionens retningslinjer. Bagefter var der gruppedrøftelser om både håndtering af akutte hjernerystelser og senfølgerne af disse.

DIF har sammen med Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Fysioterapi engageret sig i arbejdet med hjernerystelser og sammen dannet en arbejdsgruppe, som skal bidrage til en primært digital kampagne i foråret 2018. Målet er blandt andet at sikre, at fokus på hjernerystelser ikke kun findes i elitesporten, men også i breddeidrætten.

De tre parter har allerede udgivet materiale om, hvordan man spotter og forholder sig til hjernerystelser. Materialet er både rettet til udøvere, trænere/forældre og sundhedspersonalet. Find materialet her: https://www.dif.dk/da/hjernerystelser/spotindhold/hjernerystelser