Samarbejde gennem idræt skal styrke udsatte børn

PRESSEMEDDELELSE FRA DIF OG RED BARNET: Et aktivt fritidsliv i en lokal idrætsforening giver børn et sundt fællesskab, trivsel og selvværd. Red Barnet og Danmarks Idrætsforbund (DIF) styrker nu indsatsen for, at især flere børn fra etniske minoriteter skal inkluderes i idrætsforeningerne.
20. dec 2017
PRESSEMEDDELELSE FRA DIF OG RED BARNET: Et aktivt fritidsliv i en lokal idrætsforening giver børn et sundt fællesskab, trivsel og selvværd. Red Barnet og Danmarks Idrætsforbund (DIF) styrker nu indsatsen for, at især flere børn fra etniske minoriteter skal inkluderes i idrætsforeningerne.

At gå til idræt med gode kammerater er en af de bedste veje til trivsel og læring i et børneliv. Især kan en aktiv fritid i en lokal idrætsforening hjælpe udsatte børn ind i vigtige sociale netværk, give børnene oplevelsen af succes og motivation for læring og være med til at bryde negativ social arv.

Desværre er det netop børn fra udsatte familier, der oftest står uden for foreningslivet. Det vil Red Barnet og Danmarks Idrætsforbund (DIF) nu ændre gennem et styrket samarbejde. I første omgang intensiveres den fælles indsats i Brønshøj, Valby og på Nørrebro med primært fokus på børn fra etniske minoriteter. En undersøgelse fra Børnerådet viser, at 35 procent af børn med anden etnisk baggrund end dansk ikke går til fritidsaktiviteter – blandt pigerne er det omkring 50 procent.

”Ved at stå sammen og bidrage med hver vores styrker kan vi få inkluderet børnene i de vigtige sociale fællesskaber, som idrætsforeningerne giver. Red Barnets mange frivillige kræfter rækker ud i alle geografiske og sociale afkroge af samfundet, og vi har en god og direkte kontakt til både børnene og deres forældre. Når vi matcher det med DIF get2sport-foreningernes stærke lokale tilbud, kan vi sammen skabe en bedre opvækst for nogle af de børn i Danmark, der har allermest brug for det,” siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Ambitionen er, at samarbejdet skal spredes til resten af landet, når der er høstet flere erfaringer fra København. Aktiviteterne koncentrerer sig om DIF’s mangeårige indsats ’DIF get2sport’, der har fokus på integration og styrkelse af udvalgte idrætsforeninger i udsatte boligområder med mange beboere fra etniske minoriteter. DIF get2sport-indsatsen sikrer blandt andet, at de lokale idrætsforeninger får tilført viden og støtte til de frivillige kræfter. Ambitionen er, at flere børn – ikke mindst pigerne – derved skal få deres faste gang i idrætsforeningerne.

”I Danmarks Idrætsforbund er vi meget glade for samarbejdsaftalen med Red Barnet. Aftalen handler overordnet om, at Red Barnets følgevenner skal hjælpe vanskeligt stillede børn og unge ned i de idrætsforeninger, der har ressourcerne til at rumme dem og give dem et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det er altafgørende, at de socialt udsatte børn bydes velkommen af kompetente trænere med tid og overskud. Det er ikke alle idrætsforeninger, som har ressourcerne og kompetencerne til at rumme børn og unge fra svære kår, men det har DIF get2sport-foreningerne, siger DIF’s administrerende direktør Morten Mølholm Hansen.

Yderligere kommentarer:

Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF, 21663774

Jeanette Ringkøbing Rothenborg, pressechef i Red Barnet, 29255646