Forbund og foreninger inviteres til at "melde en regel"

Regeringen beder alle komme med eksempler på besværlige arbejdsgange, regler og dokumentationskrav i det offentlige, der med fordel kan ændres eller måske helt afskaffes.
12. dec 2017
Regeringen beder alle komme med eksempler på besværlige arbejdsgange, regler og dokumentationskrav i det offentlige, der med fordel kan ændres eller måske helt afskaffes.

Krav til formularer, der skal udfyldes, eller fyldige indberetninger, der skal gives til kommunen.
Ovenstående er bare et udpluk af eksempler på situationer, hvor foreningsidræt pludselig kan gå hen og blive bøvlet.

Det vil regeringen, herunder Kulturministeriet, gerne gøre noget ved, derfor har den taget initiativ til ”Meld En Regel”, hvor alle kan indlevere eksempler på besværlige arbejdsgange, regler og dokumentationskrav i det offentlige, der med fordel kan ændres eller måske helt afskaffes.

”Meld En Regel” er blevet til, fordi regeringen ønsker at give frivillige og medarbejdere, blandt andet i idrættens verden, mere tid til deres kerneopgaver. Derfor har DIF indgået et partnerskab med regeringen for at hjælpe initiativet på vej:

”Alt, hvad der kan hjælpe til, at vores frivillige og ansatte i idrætten kan undgå unødig bureaukrati, bifalder vi her i DIF. Jeg opfordrer alle til at ”melde en regel”, hvis de kender til besværlige arbejdsgange for foreninger og forbund i forhold til stat og kommune. Det er den eneste måde, vi kan komme dem til livs på”, siger DIF’s administrerende direktør, Morten Mølholm. 

Alle DIF-forbund og deres lokalforeninger inviteres til at se kritisk på eksisterende regler og krav til processer og dokumentation, de møder i deres hverdag. Er der noget, som eventuelt kan gøres enklere eller fjernes, så man slipper for at bruge tid på unødvendige krav og registreringer?

Regeringen lover, at alle forslag vil blive behandlet seriøst. Og hvis det virker sandsynligt og fornuftigt, vil regeringen tage initiativ til at gennemføre forslagene.
Det er nemt at ”melde en regel”, gå ind her og skriv dit/dine eksempler på, hvornår du har mødt besværlige eller komplicerede arbejdsgange, når du i dit forbund eller i din forening har været i kontakt med kommune eller stat. DIF vil samtidig gerne kigge nærmere på alle henvendelser, derfor beder vi dig om at kopiere dit eksempel ind i en mail og sende den til meldenregel@dif.dk

Deadline for indlevering af eksempler er den 18. februar 2018.