BEVÆGELSEN I FOLKESKOLEN ER GÅET I STÅ

Det går dårligere med at implementere bevægelse i skoledagen i dag end for to år siden. Til gengæld oplever lærerne positive effekter af bevægelse.
14. nov 2017
Det går dårligere med at implementere bevægelse i skoledagen i dag end for to år siden. Til gengæld oplever lærerne positive effekter af bevægelse.

De danske skoleelever sidder mere stille i løbet af skoledagen i dag end for to år siden. Det oplever skolelærerne i en ny undersøgelse, som analyseinstituttet VIVE har foretaget for Undervisningsministeriet. Hvor det i 2015 var 78 procent af lærerne, der inddrog bevægelse og motion i undervisningen mindst én gang om ugen, er det i 2017 74 procent.

Det sker til trods for, at bevægelse og idræt spillede en central rolle i folkeskolereformen fra 2014.

”Det er en ærgerlig udvikling. En mere aktiv og varieret skoledag var et afgørende salgsargument for en længere skoledag. Hvis ikke det lykkes, bliver det svært at holde koncentrationen dagen ud. Og det går ud over både koncentration og trivsel hos eleverne,” siger adm. direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF) Morten Mølholm Hansen.

Eleverne i udskoling og på mellemtrin oplever også lidt mindre fysisk aktivitet i skoledagen end i 2015.

Kvalitet er vigtigt
Når underviserne formår at få pulsen op hos eleverne, viser undersøgelsen til gengæld, at det giver mere læringsparate elever. Det bakkes op af blandt andre Center for Ungdomsstudiers undersøgelse, hvor 69 procent af eleverne oplever at blive mere klar til undervisningen efter fysisk aktivitet.

”Vi kan se, at underviserne oplever en positiv effekt af en mere aktiv skoledag. Det er altså ikke kun kroppen, men også hjernen der har godt af at blive sat i gang i løbet af dagen. Men det kræver kvalitet og variation i bevægelsen for at indfri potentialet. Derfor er det afgørende, at kommunerne prioriterer at efteruddanne både lærere, pædagoger og ledere til en ny og aktiv hverdag i skolen. Kommunalvalget er en oplagt mulighed for at understøtte skolerne og arbejde ambitiøst for en mere varieret skoledag. ” siger Morten Mølholm Hansen.

DIF har sammen med DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University College i Bevæg dig for livet-samarbejdet efteruddannet mere end 3500 lærere og pædagoger og over 300 skoleledere i idræt og bevægelse siden folkeskolereformen blev indført. Fra foråret 2018 starter arbejdet for en national udrulning i landets kommuner.