Fitness skal være for alle: Tre projekter nytænker fitnesscentre

Kampagnen ’Fitness for alle’ skal give lige muligheder for at få sved på panden og deltage i de lokale fællesskaber.
9. nov 2017
Kampagnen ’Fitness for alle’ skal give lige muligheder for at få sved på panden og deltage i de lokale fællesskaber.

Det kan være svært at være fysisk aktiv, hvis man har et bevægelseshandicap. Det skal kampagnen ’Fitness for alle’ lave om på. Der er udvalgt tre projekter, som skal nytænke det traditionelle fitnesscenter. DGI og DIF deltager i projektet i regi af Bevæg dig for livet-samarbejdet:

”De foreningsbaserede fitnesscentre har løbende fokus på at tilbyde optimale forhold for træning for alle. Med de tre projekter er første skridt nu taget til at vise, hvordan udfordringen med at skabe tilgængelighed konkret kan gribes an. Og vi håber, at erfaringer og resultater vil sprede sig til andre fitnesscentre landet over,” siger Ruben Lundtoft, sektionsleder i Bevæg dig for livet – Fitness.

Vidt forskellige projekter
Projekterne har vidt forskellige forudsætninger, muligheder og udfordringer, men fælles er visioner om ligeværd og livskvalitet for alle – uanset eventuelle bevægelseshandicaps.

I Rønne skal Viking Atletik have helt nye rammer i foreningens fitnesscenter, så der bliver plads til drømmen om mere inklusion. I Gladsaxe er en eksisterende bygning omdannet til et nyt, foreningsbaseret fitnesscenter. Og i Vejle skal Gårslevhallen udvides og udvikles til centralt mødested, hvor lokalområdets beboere med bevægelseshandicap kan deltage i fitnessaktiviteter på lige fod med alle andre.

For alle projekter gælder det, at foreningernes instruktører også skal uddannes i at træne, vejlede og motivere mennesker med bevægelseshandicap.

Næste skridt er et udviklingsforløb for de valgte projekter og deres rådgivere, og forventningen er, at ombygningen er afsluttet i løbet af 2019.

Om ’Fitness for alle’:
Målet er at vise, hvordan foreningsbaserede fitnesscentre kan gentænkes og omdannes på nye og inkluderende måder. Partnerskabet består af Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark, Bevica Fonden og Bevæg dig for livet – Fitness.

Parterne har samlet afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til de tre projekter. Dertil kommer sparring, uddannelse og inspiration i et udviklingsforløb for de udvalgte projekter samt et forskningsprojekt, som skal måle på effekten af de nye tiltag.

Læs mere om projektet her.