Politikere sikrer udvidelse af DIF get2sport

Danmarks Idrætsforbunds (DIF’s) indsats i de udsatte boligområder, DIF get2sport, kan nu udvides. Det er konsekvensen af en satspuljeaftale, som sikrer indsatsen 24 millioner kroner over fire år.
1. nov 2017
Danmarks Idrætsforbunds (DIF’s) indsats i de udsatte boligområder, DIF get2sport, kan nu udvides. Det er konsekvensen af en satspuljeaftale, som sikrer indsatsen 24 millioner kroner over fire år.

Onsdag var en god dag for idrætten i de udsatte boligområder i Danmark. Satspuljeaftalen på beskæftigelses- og integrationsområdet betyder, at DIF get2sport, som hjælper foreningsidrætten i udsatte boligområder, i de kommende fire år modtager seks millioner kroner om året.

Det er et markant løft i forhold til de 4 millioner kroner, indsatsen i dag modtager årligt fra satspuljemidlerne.

”Det her betyder, at vi nu går i gang med at udvide DIF get2sport-indsatsen. I dag er vi til stede i 16 kommuner med udsatte boligområder, men den øgede bevilling betyder, at vi i 2021 vil være til stede i yderligere 13 kommuner, så vi kommer op på 29 kommuner i alt,” siger Poul Broberg, chef for public affairs i DIF.

Stor effekt

DIF get2sport styrker idrætsforeninger, som ligger i udsatte boligområder. Disse foreninger har ofte vanskeligt ved at rekruttere og fastholde de frivillige kræfter, som er afgørende for, at foreningslivet kan fungere. Årsagerne er blandt andet, at der er en stor til- og fraflytning i boligområderne, og at mange af indbyggerne kommer fra lande, hvor der ikke er den samme tradition for at engagere sig i det frivillige foreningsliv, som tilfældet er i Danmark.

En ny undersøgelse af medlemmerne i DIF get2sport-foreningerne viste blandt andet en positiv effekt hos dem, efter de er begyndt i en idrætsforening. 62 pct. af medlemmerne svarer i undersøgelsen, at de er blevet mere glade for at gå i skole. 84 pct. af medlemmerne har fået nye venner/større netværk, og 50 pct. svarede, at de også bruger tid i foreningen/på banen, når der ikke er træning.

”Jeg vil gerne på vegne af medlemmerne og ikke mindst de frivillige kræfter i vores DIF get2sport-klubber takke politikerne for opbakning og tilliden. Klubberne har gjort en kæmpe forskel for især de unge indbyggere, og nu kan vi heldigvis få flere kommuner, flere boligområder og flere foreninger ind i DIF get2sport-arbejdet,” siger Poul Broberg.

Hent rapporten ’DIF get2sport – effekten af foreningsidræt i Danmark’ her.

For yderligere kommentarer kontakt:

Poul Broberg, chef for public affairs i DIF, pbr@dif.dk, 51 26 55 52

Om DIF get2sport:

Støtter idrætsforeninger i udsatte boligområder. Har eksisteret siden 2005 og har været finansieret af DIF samt satspuljemidler. Nordea-fonden valgte i 2016 at støtte DIF get2sport med 15 millioner kroner frem mod 2019. I dag er DIF get2sport til stede i 16 kommuner, 23 udsatte boligområder og hos 33 nøgleforeninger.