To idrætsinitiativer fra Ikast-Brande og et fra Thisted er med i opløbet om Danskernes Idrætspris

Alle midt- og vestjyder kan nu stemme og på den måde udvælge ét af tre lokale idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 16 forskellige indstillinger. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla I JYSKE BANK BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
23. okt 2017
Alle midt- og vestjyder kan nu stemme og på den måde udvælge ét af tre lokale idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 16 forskellige indstillinger. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla I JYSKE BANK BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.

’Bording MTB og Fourcross Bane’ og Urban Street Zone – begge fra Ikast-brande Kommune - og FC Thy Piger fra Thisted Kommune er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Hvilket initiativ af de tre, der skal gå videre, afgøres af en afstemning på www.danskernesidrætspris.dk, hvor alle kan deltage, og hvor man også kan læse mere om initiativerne.

I alt kom der 19 indstillinger i P4 Midt- og Vests sendeområde. Nogle indstillinger pegede på de samme initiativer, og der var derfor ’kun’ 16 forskellige indstillinger.

Bag udvælgelsen står et regionalt dommerpanel, der består af Ann Grete Nørgaard, håndboldspiller i Viborg, Brian Holst Pedersen, DIF-ambassadør, og Jens Ole Sørensen, journalist ved DR P4 Midt og Vest.

Vokset op nedefra
”Der var forholdsvis hurtigt enighed i dommerpanelet om, hvor det pegede henad. Vi fandt tre kandidater, der har det til fælles, at det er initiativer, der er vokset op nedefra og båret af lokale kræfter uden offentlige penge i ryggen. Frivillige, der har taget sagen i egen hånd og løftet opgaven til glæde for de aktive og lokalområdet,” fortæller P4-journalisten om udvælgelsen og fortsætter:
”Det er påfaldende, at det i høj grad er ’nye’ idrætsgrene og -kulturer, der rykker i disse år. At man er i gang med at organisere det uorganiserede, og skabe bedre rammer for idrætsgrene som MTB, rulleskøjter, skateboards og så videre.”

Enorm værdi for lokalområdet
”Det er tre initiativer, der hører til ude på landet … set i det national perspektiv. Det gør jo initiativerne endnu mere væsentlige, fordi de er med til at tiltrække nye og fastholde nuværende medlemmer i de tyndt befolkede egne af Danmark. Det giver en enorm værdi i lokalområdet, og proportionelt er tilslutningen jo meget større end i de store byer,” slutter Jens Ole Sørensen

Nu er det op til borgerne på Midt- og Vestjylland at afgøre, hvilket initiativ, der skal gå videre i landsfinalen. Der kan stemmes på et af de tre regionale finalist-initiativer på www.danskernesidrætspris.dk indtil fredag 3. november kl. 9.00. Det regionale initiativ, der får flest stemmer, går videre til slutrunden, hvor DIF’s bestyrelse vil udvælge tre finalister. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2017 lørdag 6. januar 2018 i JYSKE BANK BOXEN. 

For mere information, kontakt:
Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks
ssw@e-boks.dk, mobil: 23 82 13 14

Torben Lollike, kommunikationskonsulent i DIF
tolo@dif.dk, mobil: 20 40 98 89

Læs evt. mere på www.danskernesidrætspris.dk 

Sådan foregår afstemningen
Ved at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk kan man til og med fredag 3. november kl. 9.00 stemme på det idrætsinitiativ, som man synes fortjener at vinde Danskernes Idrætspris. Det er kun muligt at stemme én gang. De regionale vindere bliver offentliggjort af DR P4 efter afstemningen er slut.
De otte vindere af de regionale afstemninger bedømmes fagligt af DIF’s bestyrelse, som først vælger tre finalister og herefter afgør, hvilket af de tre initiativer der er vinderen. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2017 lørdag 6. januar 2018.

Om e-Boks
5 mio. danskere modtager hvert år post i e-Boks – den digitale postboks, som er tilgængelig fra en hvilken som helst computer eller smartphone over hele verden. Herudover er der yderligere 7 mio. borgere, der modtager posten digital i resten af Norden og andre lande. I 2016 blev 368 mio. dokumenter leveret via e-Boks. Blandt afsenderne er alle danske banker, alle landets kommuner og statslige styrelser, ATP, en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber samt arbejdsgivere, som sender lønsedler til deres medarbejdere. e-Boks er ligeligt ejet at Nets og PostNord.
Læs mere på www.e-boks.com

Om DIF
DIF er landets største idrætsorganisation med flere end 1,9 millioner medlemmer, som dyrker 90 forskellige idrætsgrene i 9.000 idrætsforeninger landet over. Foreningsidrætten er en afgørende forudsætning for, at den danske befolkning er en af de mest idrætsaktive befolkninger på verdensplan. Ikke færre end 350.000 frivillige i DIF-idrætten sikrer hver uge – året rundt – gode og sunde idrætstilbud til danskerne.
Læs mere på www.dif.dk