Aktive rammer giver mere bevægelse i skolen

Kampagnen Skole+ giver flere aktive elever og inviterer foreningslivet ind på skolerne.
20. okt 2017
Kampagnen Skole+ giver flere aktive elever og inviterer foreningslivet ind på skolerne.

En løbebane på gangarealerne og rutsjebaner mellem de forskellige niveauer på skolerne. Det er små men afgørende greb for mere idræt og bevægelse i folkeskolen. Det viser evalueringen af seks skoler i Skole+, der er en kampagne med Danmarks Idrætsforbund (DIF), Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

”Bevægelsen er rykket ind på skolerne, hvor der er kommet mere sved på panden i skoledagen og flere helt nye former for aktivitet. Vi kan se, at rammerne inspirerer elever og lærere til mere og anderledes former for idræt og bevægelse. De varierede bevægelsesmuligheder betyder også, at der er et alternativ for de elever, der for eksempel ikke ønsker konkurrence og høj intensitet,” siger antropolog Mikael Eriksen fra NIRAS, der står bag undersøgelsen.

Der har ligeledes været en stor interesse for aktiviteterne udefra, hvor både forældre og søskende til eleverne og foreningslivet er blevet inviteret indenfor.

Inspiration til andre
De seks skoler i projektet har varieret meget geografisk og i fokus. De gode erfaringer går på tværs af projekterne. Derfor håber partnerskabet, at flere skoler bliver inspireret til at kopiere hele eller dele af projekterne.

”Det er unikt, at projekterne i den grad samler lokalsamfundet og giver mere bevægelse og idræt både for eleverne i skolen og foreningslivet efter. Og der er plads til en endnu bedre udnyttelse af skolens faciliteter efter skoletid, hvor lokalerne ellers står tomme, mens der i mange kommuner mangler faciliteter til idræt. Forhåbentlig kan de positive resultater fra undersøgelsen gøre, at flere kommunalpolitikere tager det med sig i valgkampen og husker at tænke i de gode synergieffekter, når der skal renoveres og moderniseres på skolerne,” siger Poul Broberg, chef for Public Affairs i DIF. 

Undersøgelsen peger også på, at der er et stort læringspotentiale i de nye rammer, der dog fortsat ikke er fuldt indfriet.

Den fulde evaluering ligger klar inden jul.

Fakta om Skole+
Kampagnen gennemføres i et partnerskab mellem Realdania og Lokale og Anlægsfonden og DIF. Sekretariatsfunktion varetages af Dansk Bygningsarv.

Parterne har afsat i alt 26 mio. kr. til kampagnen. Realdania har bevilget 14 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden 10 mio. kr., mens DIF bidrager med 2 mio. kr. Støtten til de seks projekter skal modsvares af en egenfinansiering på minimum 50 procent.