Frederiksberg styrker foreningslivet

Kommunen skal have 5.000 nye foreningsmedlemmer som led i Bevæg dig for livet-aftale.
17. okt 2017
Kommunen skal have 5.000 nye foreningsmedlemmer som led i Bevæg dig for livet-aftale.

9.500 flere borgere i Frederiksberg Kommune skal være idrætsaktive. Og foreningslivet skal spille en afgørende rolle. Det er hovedpunkterne i den netop indgåede Bevæg dig for livet-aftale mellem Frederiksberg kommune, Frederiksberg Idræts Union, DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI Storkøbenhavn. Aftalen skal understøtte DGI’s og DIF's vision om, at 50 % af alle danskere er medlem af en idrætsforening og 75 % dyrker idræt i 2025.

”På Frederiksberg har vi fokus på borgernes sundhed og livskvalitet. Bevæg dig for livet giver gode muligheder for at motivere endnu flere borgere til at bevæge sig. Med aftalen har vi sat os ambitiøse mål og gode rammer for arbejdet. Nu glæder vi os bare til at komme i gang,” siger Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj (C).

Målsætningen for Frederiksberg er, at 71,5 procent af de voksne over 16 og 81 procent af børn mellem 10 og 15 skal være idrætsaktive i 2022. Derudover skal der være 5.000 flere medlemmer i idrætsforeningerne.

Partnerskaber er afgørende
Netop foreningsdeltagelsen ligger som regel lidt lavere i tæt befolkede kommuner, og det er især den udfordring, der skal arbejdes med i partnerskabet.

”Det er en spændende mulighed for at arbejde med foreningslivets rammer i Danmarks mest urbane kommune. Det er en udfordring at skabe rum til foreningslivet i så tæt befolket en kommune, men til gengæld er der andre store muligheder. For eksempel færdes der hver dag flere end 30.000 studerende på Frederiksberg, så der er store perspektiver i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne,” siger Per Nedergaard, der er projektleder i Bevæg dig for livet – kommuner.

Som visionskommune forpligter Frederiksberg Kommune sig til at arbejde for at få flest mulige borgere gjort fysisk aktive gennem indsatser på tværs af alle relevante forvaltningsområder. Udover de studerende på ungdomsuddannelser er de primære målgrupper småbørnsfamilier og seniorer over 60 år.

Om Bevæg dig for livet
Partnerskabet mellem DGI og DIF er det største i dansk idræt nogensinde. Det er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive.