Gentofte indgår ambitiøs idrætsaftale

Gentofte har som landets anden kommune indgået et Bevæg dig for livet-samarbejde. 79 procent af kommunens voksne skal være idrætsaktive i 2025.
3. okt 2017
Gentofte har som landets anden kommune indgået et Bevæg dig for livet-samarbejde. 79 procent af kommunens voksne skal være idrætsaktive i 2025.

Gentofte blev fredag den anden kommune til at indgå samarbejde med DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI Storkøbenhavn om at understøtte målene i Bevæg dig for livet. Visionen i DGIs og DIF's samarbejde er, at 50 % af alle danskere er medlem af en idrætsforening og 75 % dyrker idræt i 2025.

"Borgerne i Gentofte er meget fysisk aktive i fritiden bl.a. i de mange foreninger. Nu sætter vi barren endnu højere med dette samarbejde, for at få endnu flere med. Vi vil arbejde for at facilitere nye muligheder for alle aldersgrupper på tværs i kommunen for at nå de meget ambitiøse mål i aftalen. Visionskommune-aftalen understøtter samtidig på glimrende vis vores nye Idræts- og bevægelsespolitik "Gentofte i bevægelse", og de øvrige aktiviteter vi løbende sætter i værk", siger borgmester Hans Toft om aftalen, som blev underskrevet i forbindelse med fejring af Gentofte Sportsparks 75 års jubilæum.

Høj idrætsdeltagelse
Den ambitiøse målsætning for Gentofte er, at 79 % af de voksne borgere og 90% af de 10-15 årige skal dyrke idræt inden 2025. I Bevæg dig for livet ser man frem til samarbejdet.

"Partnerskabet med Gentofte er spændende, fordi det er en kommune, der har ekstremt gode forudsætninger med en høj idrætsdeltagelse og resursestærke borgere. Ved at sætte det i spil og arbejde tæt sammen på tværs af kommunens forvaltninger kan vi aktivere nogle af de udsatte målgrupper, som vi ved er underrepræsenteret i alle idrætsstatistikker. Forhåbentlig kan erfaringerne bruges som inspiration for andre kommuner" siger Per Nedergaard Rasmussen, der er projektleder i "Bevæg dig for livet".

Som visionskommune forpligter Gentofte Kommune sig til at arbejde for at få flest mulige borgere gjort fysisk aktive gennem indsatser på tværs af alle relevante forvaltningsområder. Aftalen bygger videre på den idrætspolitik, der blev vedtaget i foråret.

Om Bevæg dig for livet
Partnerskabet mellem DGI og DIF er det største i dansk idræt nogensinde. Det er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive.