Inger Støjberg på banen i HTI

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøgte mandag aften Høje Taastrup Idrætsforenings fodboldafdeling (HTI). Besøget fandt sted på klubbens træningsanlæg – en nyanlagt kunstgræsbane ved ghetto-området Gadehavegård.
18. sep 2017
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøgte mandag aften Høje Taastrup Idrætsforenings fodboldafdeling (HTI). Besøget fandt sted på klubbens træningsanlæg – en nyanlagt kunstgræsbane ved ghetto-området Gadehavegård.
OBS. Scanpix har billeder af arrangementet

HTI er en del af DIF get2sport - en særlig indsats fra Danmarks Idrætsforbund, som støtter de frivillige kræfter i idrætsforeninger, der ligger i socialt belastede boligområder. Disse foreninger kan være svære at drive, da mange af indbyggerne i området kommer fra lande og kulturer, hvor der ikke er en tradition for at påtage sig frivilligt foreningsarbejde.

Desuden bliver foreningernes arbejde med at fastholde frivillige trænere og ledere vanskeliggjort af, at der er en meget stor til- og fraflytning blandt beboerne.

I HTI har man med hjælp fra blandt andet en aflastende medarbejder fået etableret en stærk frivillig organisation, som blandt andet har stor succes med at få piger med anden etnisk baggrund ned i klubben og spille fodbold. På kunstgræsbanen var der masser af aktivitet mandag aften, og banen er til daglig samlingspunkt for rigtig mange af områdets unge.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg glæder sig over, at HTI har fået tag i de unge etniske piger:

”Vi ser jo, at det på nogle områder halter med integrationen af indvandrerpiger – mange af dem bliver i stor udstrækning udsat for social kontrol, og de er væsentligt mindre aktive i foreningslivet end både drengene og de etnisk danske piger. Derfor er det super godt, at DIF get2sport får flere indvandrerpiger ud af lejlighederne og ind i foreningslivet. Fordi erfaringerne viser, at indvandrere og flygtninge, der har et aktivt idræts- og foreningsliv med danske kammerater, i højere grad også tager Danmark og danske værdier til sig.”

Ny undersøgelse viser store effekter
En ny undersøgelse fra DIF Analyse viser, at medlemmerne i DIF get2sport-klubberne oplever store fordele af at være en del af en idrætsforening.

• 62 pct. af medlemmerne er blevet mere glad for at gå i skole, efter de er begyndt i en idrætsforening.
• 84 pct. af medlemmerne har fået nye venner/større netværk.
• 65 pct. er blevet mere trygge, hvor de bor, efter de er begyndt i en idrætsforening.

Undersøgelsen viser desuden, at idrætsforeningerne fungerer som et socialt samlingspunkt for de unge beboere i de udsatte boligområder. 50 pct. af medlemmerne svarer således, at de også bruger tid i foreningen/på banen, når der ikke er træning.

DIF get2sport er aktiv i 32 foreninger i 23 boligområder i 16 kommuner og er finansieret af DIF, satspuljemidler samt støttet fra Nordea-fonden.

”Det er vores ambition, at DIF get2sport inden 2025 er til stede i samtlige kommuner med udsatte boligområder. Med den fraflytning, vi ser i de udsatte boligområder, af personer, der økonomisk og socialt har løftet sig, vil der til stadighed være behov for DIF get2sport i fremtiden. Og vi har et produkt i foreningsidrætten, som beviseligt fungerer,” siger Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF.

Satspuljemidler udløber
Satspuljemidlerne udløber meget snart, men DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen, håber, at støtten kan blive forlænget og udvidet i forbindelse med de kommende satspuljeforhandlinger. Allerhelst ser han dog, at staten, kommunerne og DIF på sigt kan lave et langsigtet samarbejde på området.

”Det bedste ville være en langsigtet aftale med staten, så arbejdskraften kan bruges lokalt, hvor behovet er til stede, og ikke på at skulle kæmpe hvert 2. eller 4. år for at sikre penge til indsatsen,” understreger han.

Find yderligere oplysninger om undersøgelsen ’Effekten af foreningsidræt i udsatte boligområder’ ved at klikke her:

For yderligere kommentarer kontakt:
Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF, mmh@dif.dk, 21 66 37 74