EU: Foreningsfitness er ikke konkurrenceforvridende

Foreningsbaseret fitness får ikke ulovlig statsstøtte. Det fastslår EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager i en afgørelse.
6. sep 2017
Foreningsbaseret fitness får ikke ulovlig statsstøtte. Det fastslår EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager i en afgørelse.
EU har afvist en klage om, at Danmark giver ulovlig statsstøtte til foreningsbaseret fitness. Det var brancheorganisationen Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed, der i november 2013 klagede til EU-Kommissionen over Danmark. Organisationen mente at der blev givet ulovlig statsstøtte til foreningsbaserede fitnesscentre.

Men der er ikke tale om ulovlig statsstøtte, fastslår EU-Kommissionen nu. Det vækker glæde i både DIF og DGI.

"Afgørelsen er vigtig for både Danmark, DIF, DGI og de frivillige foreninger, der tilbyder fitness til medlemmer. Det er et signal til landets kommuner om, at fitness i foreningsregi ikke er konkurrenceforvridende og skal behandles som de andre aktiviteter, foreningsidrætten står bag," siger DIF's formand Niels Nygaard.

"EU slår med afgørelsen fast, at det er i orden, at vi i Danmark har idrætsforeninger med fitness baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft ved siden af de kommercielle centre," siger Søren Møller, der er formand for DGI.

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager slår i den skriftlige afgørelse fast, at det ikke er i strid med EU's regler at DGI og DIF giver lån til foreningsfitness eller at foreningsfitness udbyder kurser. Og det er også helt efter bogen, at fitnessforeninger kan få tilskud fra kommunerne via folkeoplysningsloven.

Afgørelsen fra EU er i tråd med en national afgørelse i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Her var det ligeledes Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed, der havde rejst sagen.

Europa-Kommissionens afgørelse kan læses her: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/266066/266066_1911914_108_2.pdf

Fakta om foreningsbaserede fitnesscentre:

- I DGI og DIF var der i 2016 i alt 836 foreninger med forskellige fitness-aktiviteter, og de havde i alt 142.000 medlemmer.

- I foreningsbaserede fitness er der frivillige instruktører og en valgt bestyrelse, og et evt. overskud bliver i foreningen - dvs. der er ikke nogen, der skal tjene penge på det.

- En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut i 2010 viste, at der er klare forskelle mellem medlemmerne i de foreningsbaseret fitness og de kommercielle fitnesscentre. F.eks. tiltrækker de kommercielle centre flest unge, mens de foreningsbaserede centre har en større aldersspredning.