Ny undersøgelse viser at kønsfordeling i forbundene stagnerer

Strategisk arbejde med diversitet skal bringe flere kvinder ind i bestyrelseslokalerne og sikre bedre beslutninger.
1. sep 2017
Strategisk arbejde med diversitet skal bringe flere kvinder ind i bestyrelseslokalerne og sikre bedre beslutninger.

Der er ikke kommet større diversitet i forbundene i løbet af det seneste år.  Det er den overordnede konklusion af den seneste undersøgelse af bestyrelser og medarbejdere i DIF's 61 forbund.
En ny diversitetsundersøgelse fra DIF Kommunikation og Analyse viser, at 23 procent af bestyrelsespladserne i forbundene er besat af kvinder. Efter en svag stigning på området gennem de seneste fem år spores nu en stagnation.
Billedet er det samme blandt de ansatte i forbundene. Kvindelige medarbejdere med personale ansvar udgør blot 22 procent og blandt de øverst administrative ledere, er den kvindelige andel blot 15 procent.

Solidt afsæt
Bestyrelsesmedlem i DIF, Frans Hammer, er glad for at få det overblik, som undersøgelsen giver.
”Vi prioriterer arbejdet med diversitet højt i DIF's bestyrelse og uden viden om udgangspunktet er det svært at få et solidt afsæt til det videre arbejde. Samtidig må vi konstatere, at vi har at gøre med et område, som vi skal gøre noget mere ved. Det viser undersøgelsen”, forklarer han.

Forskellighed er vigtig
Tine Teilmann fra DIF's bestyrelse forklarer, hvorfor diversitet i forbundenes bestyrelser er andet og mere end en repræsentativ kønsfordeling:
”Det handler helt enkelt om værdiskabelse. Diversitet i bestyrelserne resulterer i bedre beslutninger til gavn og glæde for forbundet. Forskning har vist, at man kommer til at mangle værdifulde input, hvis beslutningstagerne ligner hinanden for meget. Man kommer simpelthen bedre rundt om en sag, når der er forskellighed i bestyrelserne. Det gælder både etnicitet, alder og køn. Det er derfor i forbundenes egen interesse, at få ændret personsammensætningen i bestyrelserne, så de ikke alle ligner hinanden. Uden en vis andel af kvinder i beslutningsprocesserne risikerer vi fx, at forbundenes løsningsforslag til de udfordringer, de står overfor, bliver alt for endimensionelle”.

Diversitet ind i strategispor
Fra DIF's side er ambitionen at nå en 30/70 fordeling mellem kønnene i alle 61 forbund og i DIF inden udgangen af 2025. Det besluttede DIF's bestyrelse i efteråret 2016.

”13 forbund har indskrevet diversitet som et spor i deres strategiaftaler med DIF”, fortæller udviklingschef i DIF, Anne Pøhl.
”Derudover vil vi i efteråret igangsætte en række generelle tiltag. Det handler om workshops for forbundene og fokus på diversitet i vores leder og bestyrelsesuddannelser”.

Under DIF's bestyrelse er der desuden nedsat en HR-gruppe, der har udarbejdet en strategi for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer i DIF og i specialforbundene. HR-gruppen arbejder videre med implementering af strategiens indsatsområder og udarbejder materiale til ekstranettet.


Fakta:

Følgende 13 forbund har en eksplicit diversitetsindsats indskrevet i deres strategiaftale med DIF:

Dansk Tennis Forbund
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund
Danmarks Basketball Forbund
Danmarks Cykle Union
Danmarks Ishockey Union
Dansk Automobil Sports Union
Dansk Cricket-Forbund
Dansk Motor Union
Dansk Skytte Union
Dansk Squash Forbund
Dansk Taekwondo Forbund
Den Danske Billard Union
KFUMs Idrætsforbund

Derudover har Vandski og Wakeboard-forbundet en diversitetsindsats, som dog ikke er målrettet diversiteten i forbundsbestyrelsen i perioden 2018-2022.  

Hent undersøgelsen her.