Ikast-Brande Kommune indgår historisk aftale

Ikast-Brande har som den første kommune skrevet under på ambitiøst mål: 1300 flere borgere i træningstøjet.
28. aug 2017
Ikast-Brande har som den første kommune skrevet under på ambitiøst mål: 1300 flere borgere i træningstøjet.
Danmarkshistoriens største idrætspolitiske satsning blev i dag gjort forpligtende, da Ikast-Brande Kommune, som den første kommune skrev under på, at den vil arbejde på at gøre borgerne til en del af verdens mest idrætsaktive nation.

Bag visionen, "Bevæg dig for livet”, står Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI, der har sat sig det mål, at 75 % af danskerne i 2025 skal være idrætsaktive, og 50 % skal være medlem af en idrætsforening.

Idrætsorganisationerne og Ikast-Brande Kommune har siden november 2016 arbejdet sig hen imod et samarbejde, men i dag blev det kommende arbejde stadfæstet, da Ikast-Brande som den første kommune skrev under på et bindende samarbejde med DIF og DGI.

”Vi er afhængige af de her aftaler med kommunerne, fordi de har kontakt med borgerne i alle livsfaser. Kommunerne kan løfte opgaven om at aktivere den del af danskerne, der ikke af sig selv kommer i kontakt med foreningslivet, ” siger DIF’s formand Niels Nygaard.

Opmærksomhed rettet mod de inaktive
Med Ikast-Brande Kommunes skriftlige aftale med idrætsorganisationerne i dag forpligter kommunen sig til et meget konkret mål om at få 85 % af alle kommunens borgere i 2020 til regelmæssigt at hoppe i træningstøjet.

”Vi har i dag skrevet under på, at vi skal have 1300 flere borgere end i dag i gang med at dyrke idræt. Det er ambitiøst, men vi er klar til at gribe bolden, og nu har vi en mulighed for at gøre en stor indsats for sundheden her i kommunen, ” siger en forventningsfuld borgmester, Carsten Kissmeyer. Han uddyber, at fokus især vil blive rettet mod de grupper af mennesker, der bevæger sig mindst.

Ikast-Brande Kommune har derfor udarbejdet fire grupper, den vil målrette sin satsning mod:

• Voksne mænd fra 25 til 65 år
• Seniorer, der for nyligt er stoppet på arbejdsmarkedet
• Børn og unge mellem 3-18 år, der har det svært, særligt de overvægtige
• Borgere med et handicap eller en psykisk lidelse

Formand i DGI, Søren Møller, glæder sig over, at der er blevet sat så ambitiøse og konkrete mål:

”Kommunen er klar til at tage udfordringen op og arbejde intenst for at flere bliver aktive. Det er vigtigt at sætte sig mål, og det bliver spændende at følge. Og vi ser frem til at bakke op i foreningslivet,” siger han.

Underskriften i dag binder kommunen, DGI og DIF til et femårigt samarbejde, og de tre parter ønsker sammen at gøre en indsats for at nå målet ved at understøtte foreningslivet, så der er de bedste betingelser for bevægelse. Samtidig vil de udnytte naturen og omgivelserne i landområderne, som kan bruges til at skabe bedre muligheder for bevægelse og aktiviteter i det fri.

”Vi ved, at det tager lang tid at ændre en vane, men fortjenesten er større livskvalitet og et bedre helbred, og det er værd at gøre en indsats for”, siger borgmester Carsten Kissmeyer.
Udover Ikast-Brande kommune skal 15 kommuner inden udgangen af 2019 skrive under på, at de vil være med til at give danskernes idrætsdeltagelse et skub fremad.

Kontakt:

Niels Nygaard, formand i DIF: 20 73 71 12
Søren Møller, formand i DGI: 23 28 02 34
Carsten Kissmeyer: borgmester Ikast-Brande Kommune: 99 40 40 10


Venlig hilsen
Suzanne Meyer, kommunikationskonsulent DIF, 24 26 63 95