Børneminister: Bevægelse er centralt i den pædagogiske læreplan

Idræt og motorisk udvikling skal ses som en integreret del af den pædagogiske læreplan i landets daginstitutioner og dagplejere, siger Mai Mercado.
5. jul 2017
Idræt og motorisk udvikling skal ses som en integreret del af den pædagogiske læreplan i landets daginstitutioner og dagplejere, siger Mai Mercado.

Den motoriske udvikling har fået et ansigtsløft i den nye aftaletekst for landets daginstitutioner og dagplejere. Og landets idrætsforeninger kommer til at spille en større rolle i den indsats. Det fortæller børne og socialminister Mai Mercado i et interview med DIF.dk.

”Tidligere var læreplanerne formuleret med meget få ord, og det betød, at det var op til meget stor fortolkning, hvad der rent faktisk blev ment. Vi har bredt mere ud, hvad vi mener, når vi skal have mere bevægelse ind. Og hvad en god motorik har af betydning for eksempelvis børns trivsel,” siger hun.

Bevægelse er vigtigt
Netop den brede værdi af motorisk udvikling har haft stor betydning for den endelige udformning af en ny aftale. Og selvom krop, sanser og bevægelse har fået ét af de seks selvstændige læreplanstemaer, skal det ikke betragtes isoleret fra de resterende områder. 

”Vi har fået rammesat nogle af de vigtige områder for børns udvikling og trivsel. Det betyder blandt andet, at man får tydeliggjort, at bevægelse faktisk kan betyde noget for den alsidige personlige udvikling, de sproglige kompetencer og de sociale kompetencer. Jeg vil gerne fremhæve vigtigheden af ikke at se det isoleret, men at se det i en sammenhæng,” siger Mai Mercado til DIF.dk og læner sig dermed op ad undersøgelser fra folkeskolen, der viser, at idræt og bevægelse på tværs af skoledagen og fag har størst effekt på både sundhed, trivsel og læring.

Samarbejde med foreningslivet
Et andet centralt punkt i aftalen er et styrket samarbejde med lokalsamfundet i ’det åbne dagtilbud’, der er inspireret af den åbne skole. Og hun forventer sig meget af netop det punkt. 

”Jeg tror, de (foreningerne, red.) har rigtig meget godt at bringe ind. Ikke kun på bevægelse, men også på en række af de andre temaer. Det, at man oplever et fællesskab, har jo betydning for ens sociale kompetencer. Det, at man oplever, at der er en træner, som sætter sig i spidsen, det giver meget mere end bevægelsen alene. Men det er også værdifuldt alene i forhold til bevægelsen, for man skal huske på, at den generation, der vokser op nu, er børn af forældre, der har været mindre aktive end tidligere,” siger Mai Mercado, der også håber, at det smitter af på pædagogerne at have foreningsfolk inde i hverdagen:

”De får jo direkte inspiration til måder, man kan bevæge sig på, som de slet ikke ellers tænker ind. Så jeg er sikker på, at der er måder, hvorpå man kan inspirere det eksisterende personale.”

Ministeren ønsker dog ikke at lægge nationale rammer for, hvordan man arbejder med det åbne dagtilbud i den enkelte kommune. I stedet håber hun, at kommunerne kan trække på både positive og negative erfaringer fra arbejdet med den åbne skole, ligesom der også vil blive udviklet inspirationsmateriale, man kan tage udgangspunkt i.

Bedre klædt på
Hvis pædagogerne skal løfte opgaven med mere motorik og idræt, så kræver det et kompetenceløft. Det er erfaringen fra folkeskolen og fra de mere end 130 idrætscertificerede daginstitutioner, DIF og VIA UC har været inde over. 

”Vi har nedsat et partnerskab, der skal se på, hvordan den pædagogiske læreplan skal føres ud både i daginstitutionerne og i dagplejerne, men også på professionshøjskolerne. Vi har også afsat penge til kompetenceløft af nuværende pædagogisk personale, så man bliver klædt på fagligt til at kunne arbejde med den nye pædagogiske læreplan og sikre den gode implementering,” siger hun.

Det er umiddelbart ikke tanken, at foreningerne i ”det åbne dagtilbud” skal spille en direkte rolle i arbejdet med kompetenceløft, men Mai Mercado anbefaler foreninger og forbund at byde sig til lokalt og gøre det klart, hvad de kan bidrage med.

Over sommeren skal aftaleteksten omsættes til den endegyldige lovtekst, og her fortæller Mai Mercado, at der fortsat vil være stort fokus på den motoriske udvikling.

”Det er klart, at de 24 initiativer, vi er blevet enige om, dem skal vi selvfølgelig have spejlet i lovgivningen. Og her ligger bevægelsen som en central del af den pædagogiske læreplan.”

Vækker glæde i DIF
I DIF er der stor tilfredshed med ministerens generelle opprioritering af idræt og motorisk udvikling i dagtilbud. Samtidig håber man, at kommunerne tager ved lære af erfaringerne fra folkeskolen – både de positive og negative.

”Vi ved, at kommunerne er afgørende for succes. Når kommunen sætter sig i front for at koordinere det åbne dagtilbud, så skaber det de bedste resultater for børnene, for det pædagogiske personale og for de frivillige i foreningerne,” siger Morten Mølholm Hansen, adm. direktør i DIF.

Omvendt skal idrætsforeningerne også klædes på til at spille en større rolle i den åbne daginstitution:

”Det kræver en helt anden faglighed at arbejde med motorisk udvikling for børn i alderen 1-6 år sammenlignet med skolealderen. Vi skal arbejde med vores forbund, så de kan finde og hjælpe de af deres foreninger, der har tilbud tilpasset aldersgruppen,” siger Morten Mølholm Hansen.