Idræt skal på dagsordenen til kommunalvalget

Idræt og bevægelse skal være en fælles kommunal opgave på tværs af forvaltninger. Det er budskabet på en konference, som DIF og DGI i dag afholder i regi af den fælles vision Bevæg dig for livet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager.
29. jun 2017
Idræt og bevægelse skal være en fælles kommunal opgave på tværs af forvaltninger. Det er budskabet på en konference, som DIF og DGI i dag afholder i regi af den fælles vision Bevæg dig for livet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager.

Idrættens organisationer, regeringen og landets kommuner har en fælles interesse: Flere borgere skal være idrætsaktive. Det er rammen om dagens konference i Aalborg, der skal øge samspil mellem idrætslivet og kommunerne i DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) fælles vision Bevæg dig for livet.

”Det kræver nye løsninger og samarbejder at nå det ambitiøse mål om verdens mest idrætsaktive nation. Her spiller landets kommuner en helt central rolle, fordi de har kontakt med borgerne i hverdagen i alle livets faser. For kommunerne har idrætten blandt andet værdi som sundhedsfremmende og i de inkluderende fællesskaber, så vi håber at inspirere flere kommuner til at sætte det øverst på dagsordenen til kommunalvalget,” siger Birgitte Nielsen, visionsgruppemedlem i Bevæg dig for livet og næstformand i DGI.

Den første kommuneaftale i Ikast-Brande er vedtaget, og her er målet 85 procent idrætsaktive borgere inden år 2025 ved blandt andet at fokusere målrettet på voksne mænd og seniorer i overgangen fra arbejdsmarkedet til pensionstilværelsen. Sammen med blandt andre Frederiksberg, der var den anden pilotkommune i Bevæg dig for livet, skal de fortælle om deres erfaringer fra første fase.

Idrætspolitik er afgørende
På landsplan er målet i Bevæg dig for livet, at 75 procent af danskerne skal være idrætsaktive inden 2025. Og kommunerne skal spille en særlig rolle i den indsats. 

”Vi forventer, at de deltagende kommuner prioriterer idræt og bevægelse i forbindelse med kommunalvalget. For det første ved at skabe bedre rammevilkår, så det bliver så naturligt og let tilgængeligt at dyrke idræt som muligt. Det kan være ved at udvikle og vedligeholde faciliteter og styrke fokus på, at idræt og bevægelse kommer ind i folkeskolen. Og så kan alle kommuner lære af de erfaringer, vores Bevæg dig for livet-kommuner med at styrke voksne og seniorers idrætsdeltagelse,” siger Thomas Bach, visionsgruppemedlem i Bevæg dig for livet og næstformand i DIF.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager ligeledes på konferencen og fortæller om regeringens opbakning til Bevæg dig for livet, der er skrevet ind i de seneste to regeringsgrundlag.

Konferencen afholdes som optakt til DGI Landsstævne, der åbner senere i aften.