Foreningsidræt hjælper børn i udsatte boligområder

En ny undersøgelse viser, at foreningsidrætten har store positive effekter på børn i udsatte boligområder. Også de frivillige kræfter profiterer af foreningsidrætten.
24. jun 2017
En ny undersøgelse viser, at foreningsidrætten har store positive effekter på børn i udsatte boligområder. Også de frivillige kræfter profiterer af foreningsidrætten.
Bedre skolegang, højere grad af tryghed, mere livskvalitet og bedre fællesskaber. Det er nogle af de positive effekter, børnene i belastede boligområder oplever, efter de er begyndt til foreningsidræt. Det viser en undersøgelse fra DIF Analyse.

Undersøgelsen er foretaget blandt 300 medlemmer af forskellige idrætsforeninger, der er støttet af DIF’s indsats for idræt i belastede boligområder, DIF get2sport.

62 pct. af medlemmerne svarer i undersøgelsen, at de er blevet mere glad for at gå i skole, efter de er begyndt i en idrætsforening. I forhold til fællesskaber er der også en meget positiv effekt. 84 pct. af medlemmerne svarer, at de har fået nye venner/større netværk, efter de er begyndt i en idrætsforening. Undersøgelsen viser desuden, at idrætsforeningerne fungerer som et socialt samlingspunkt for de unge beboere i de udsatte boligområder. 50 pct. af medlemmerne svarer således, at de også bruger tid i foreningen/på banen, når der ikke er træning.

”Der er meget opløftende at se disse resultater. Det bekræfter mig i, at DIF get2sport er en meget vigtig indsats. Børnene i de udsatte boligområder oplever ikke bare glæden ved at kunne dyrke idræt, men opnår samtidig en masse positive effekter på områder, hvor der generelt er store udfordringer, ” siger DIF’s direktør Morten Mølholm Hansen.

Også i forhold til tryghed er der en tydelig effekt. Trygheden er generelt lavere i de udsatte boligområder end i resten af Danmark, men. 65 pct. af de adspurgte medlemmer svarer, at de føler sig mere trygge, hvor de bor, fordi de kender folk fra deres idrætsforening.

Frivillige profiterer også

Det er ikke kun medlemmerne, der får meget ud af at være en del af foreningsidrætten i de udsatte boligområder. Det samme gør sig gældende for de frivillige kræfter i de DIF get2sport-støttede foreninger.

76 pct. af de frivillige angiver således, at de er blevet gladere for deres arbejde/uddannelse af at være frivillig i en idrætsforening. Desuden tegner der sig også blandt de frivillige et klart billede af øget livskvalitet som følge af deres engagement i idrætsforeningen. 95 svarer, at de kommer i godt humør af at være frivillig, 75 pct. at de får mere energi, mens 74 pct. svarer, at de føler sig mere respekterede og betydningsfulde på grund af deres frivillige arbejde i idrætsforeningerne.

Opfordring til politikere

Det er særligt udfordrende at drive frivillige idrætsforeninger i udsatte boligområder. Mange medlemmer kommer fra socialt belastede familier, hvilket giver mange ekstra opgaver til de frivillige. Desuden kommer en stor del af beboerne i de belastede boligområder fra lande, hvor der ikke tradition for frivilligt foreningsarbejde, og det kan derfor være svært at tiltrække trænere og få forældre til at deltage i klassiske opgaver som transport til kampe, trøjevask etc. Derudover er der en meget stor til- og fraflytning blandt beboerne, hvilket gør det vanskeligt at fastholde frivillige.

DIF get2sport blev igangsat for 12 år siden, da det stod klart, at idrætsforeningslivet i de udsatte boligområder var under pres, og fokus har været på at styrke de frivillige kræfter, så de har lyst til at fortsætte, og så det bliver attraktivt at begynde som frivillig. Indsatsen har været finansieret af satspuljemidler, og desuden støtter Nordea-fonden DIF get2sport-arbejdet.

”Vi er enormt taknemmelige for, at Nordea-fonden støtter DIF get2sport, men vi har også brug for, at vi får en robust statslig opbakning, når der er satspuljeforhandlinger efter sommerferien. Disse tal viser, at foreninger hjælper beboerne og de frivillige på en lang række af de områder, som politikerne i disse år har stor fokus på. Derfor vil jeg opfordre politikerne til at sikre, at vi kan udbygge arbejdet med at gøre en forskel for især de unge og de frivillige i de udsatte boligområder,” siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen og fortsætter:

”Vi har i dag DIF get2sport-aktiviteter 16 kommuner, men på sigt vil vi gerne være til stede i alle 42 kommuner med særligt udsatte boligområder.”

Læs hele rapporten om DIF get2sport her.

Om DIF get2sport:
Støtter idrætsforeninger i udsatte boligområder. Har eksisteret siden 2005og har været finansieret af DIF samt satspuljemidler. Nordea-fonden valgte i 2016 at støtte DIF get2sport med 15 millioner kroner frem mod 2019. I dag er DIF get2sport til stede i 16 kommuner og 32 samarbejdsforeninger.

For yderligere kommentarer kontakt:
Morten Mølholm Hansen, direktør DIF, 20737112, mmh@dif.dk
Lars Hestbech, kommunikationskonsulent DIF, 23323784, lhe@dif.dk