DIF om dagtilbudsudspil: Stort potentiale i mere bevægelse

Fokus på mere og bedre bevægelse og samarbejde med idrætten er positivt. Men det kræver kommunal prioritering og pædagogisk kompetenceløft.
9. jun 2017
Fokus på mere og bedre bevægelse og samarbejde med idrætten er positivt. Men det kræver kommunal prioritering og pædagogisk kompetenceløft.

En bred forligskreds i Folketinget har indgået aftale om fremtidens dagtilbud. Danmarks Idrætsforbund (DIF) ser stort potentiale i et styrket fokus på motorik og bevægelse som en central del af læreplanen.

”Vi er glade for, at bevægelsen i den nye læreplan skal understøtte et godt trivsels- og læringsmiljø hele dagen og ikke blot fyldes på i fastlagte tidsrum. Vi har dog et ønske om, at der arbejdes med bevægelse på tværs af alle temaer og ikke kun som selvstændigt spor,” siger Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF.

Fokus på kvalitet
DIF har sammen med VIA University College idrætscertificeret mere end 160 daginstitutioner. Mere bevægelse og fokus på motorisk udvikling har blandt andet betydet, at færre børn udskyder skolestart.

”Vi kender de positive effekter af mere idræt og bevægelse og et styrket samarbejde med idrætten fra folkeskolen. Men det er afgørende, at vi lærer af erfaringerne, der viser, at det succesfulde samarbejde kræver klar placering af ansvar hos kommunen for at prioritere resurserne og skabe kontakten mellem institutioner og de idrætter og foreninger, der har de faglige kompetencer i forhold til aldersgruppen. KFUM Idrætsforbund har for eksempel skræddersyet materialer til pædagogernes arbejde med bevægelse,” siger Morten Mølholm.

Et øget fokus på bevægelse stiller nye krav til pædagogerne, hvis det skal have den ønskede effekt. Også her ligger der en opgave hos kommunerne:

”Det er afgørende, at forligsgruppen har afsat penge til at kompetenceudvikle pædagoger til at løfte de nye opgaver. Det skal suppleres af kommunale resurser. Vi håber, løftet bliver brugt til at understøtte pædagoger og lederes arbejde for trivsel og læring gennem mere kvalitet i bevægelsen,” siger Morten Mølholm.