Presseinvitation: Socialminister besøger idrætsforening for psykisk sårbare

Den 12. juni besøger Børne- og socialminister Mai Mercado (C) en idrætsforening i København for psykisk sårbare for at opleve, hvilken forskel idræt kan gøre for dem, der slås med fx depression, angst eller skizofreni.
8. jun 2017
Den 12. juni besøger Børne- og socialminister Mai Mercado (C) en idrætsforening i København for psykisk sårbare for at opleve, hvilken forskel idræt kan gøre for dem, der slås med fx depression, angst eller skizofreni.
Mandag den 12. juni er en stor dag for idrætsforeningen IF Kæmperne, når landets Børne- og socialminister Mai Mercado besøger foreningen for at blive klogere på, hvad foreningen gør for psykisk sårbare. 

Pressen inviteres med på ministerbesøget, hvor der er mulighed for interviews med ministeren, foreningens medlemmer og ledere, og desuden er der billedmuligheder af de aktive.

Ulla Matzon, der er medlem i foreningen, siger om ministerens kommende besøg:

”Det er totalt stort og giver os mod på at fortsætte arbejdet.”

Ulla Matzon har en personlighedsforstyrrelse og depression og er en af de mange gode historier om, hvilken forskel en idrætsforening gør for psykisk sårbare.

”IF Kæmperne har gjort, at jeg ikke er blevet indlagt for tredje gang. Idrætten giver mig en pause fra min lidelse, når jeg kan fokusere på at placere fødderne rigtigt eller holde øje med uret, mens jeg løber. I foreningen er de andre der for mig, og jeg er der for dem,” siger Ulla Matzen, som ikke blot er medlem, men også bestyrelsesmedlem i IF Kæmperne.

IF Kæmperne minder om de fleste andre frivillige idrætsforeninger. Dog med den forskel, at den har en målgruppe, som sjældent finder ned i de ordinære idrætsforeninger af sig selv – nemlig mennesker med psykiske vanskeligheder som depression, angst eller skizofreni. 

Program
Sted: Hørsholmsgade 20, 2200 København N. (Ungehus CPH - tidl. Idrætshuset. Foreningen har ikke egne idrætsfaciliteter, men bruger faciliteter flere steder i Kbh).
 
Plan: 
kl. 10.00: Ministeren ankommer og alle finder sig til rette i salen.
kl. 10.05: Velkomst og præsentation af IF Kæmperne v. koordinator Christine Topp.
kl. 10.20: Kort illustration af en aktivitet, der dyrkes i foreningen v. instruktør Mette Schierling - motionsgymnastik.
kl. 10.30: Rundvisning: Et par instruktører viser Mai Mercado rundt og fortæller om deres arbejde.
kl. 10.45: En personlig fortælling om sårbarhed, idræt og foreningsliv v. medlem og bestyrelsesmedlem Ulla Matzen.
kl. 11.00: Samtale med medlemmer, instruktører, og frivillige
kl. 11.30: Tak for besøget

Mulige interviewpersoner:
Mai Mercado, Børne- og socialminister, Christine Topp, koordinator i IF Kæmperne, Ulla Matzon medlem og bestyrelsesmedlem i IF Kæmperne, Mogens Damgaard, bestyrelsesmedlem i DAI og Niels Nygaard, formand for DIF

Idrætten hjælper mod ensomhed og sygdomme
Psykisk sårbare dør ifølge Sundhedsstyrelsen 15-20 år tidligere end gennemsnitsbefolkningen, hvilket blandt andet skyldes livsstilssygdomme, der fremmes af inaktivitet, og samtidig er det også dokumentereret, at psykisk sårbare ofte er langt mere isolerede og ensomme. Alt sammen områder, hvor idrætsforeninger kan være med til at gøre en forskel. 

IF Kæmperne er en del af initiativet Idræt for Sindet, som siden 1996 er blevet varetaget af Dansk Arbejder Idrætsforbund med støtte fra blandt andet satspuljemidler. Foreningen ligger i København og har 412 medlemmer, som dyrker fitness, fodbold, cykling, mindfuldness og en masse andet. Foreninger a la IF Kæmperne, der laver idrætstilbud til psykisk sårbare, findes i lidt over en tredjedel af landets kommuner.

Pressetilmelding
Hvis du ønsker at deltage ved ministerens besøg, så send en mail til Jakob Draminsky på jdr@dif.dk