Spil brætspil og bliv en god træner

DIF og Team Danmark har udviklet et brætspil, som stiller trænere og forældre til talenter i dilemmaer.
1. maj 2017
DIF og Team Danmark har udviklet et brætspil, som stiller trænere og forældre til talenter i dilemmaer.

Dilemma: Forestil dig, at du er træner for et U15-hold. Dit hold er nået langt i en turnering, og du ved, at hvis du udelukkende benytter holdets bedste spillere, så er der en god chance for at vinde turneringen. Klubbens princip er, at alle spillere på holdet skal have lige meget spilletid. Du er enig i det princip og har efterlevet det hele sæsonen.
Du fornemmer dog pludselig et tungt pres fra både formand og udvalgte forældre i forhold til at vinde turneringen. Du vurderer også, at det ville være godt for holdet at vinde og få erfaring med at præstere, når det gælder. Men du ved også, at spillerne på bænken vil blive meget skuffede, og at det er imod klubbens grundlæggende princip, hvis ikke de kommer på banen.

Hvad gør du?

Ingen rigtige svar

Dilemmaet er taget fra DIF og Team Danmarks nye brætspil ’Værdispil’, som stiller talenttrænere og forældre til talenter i realistiske dilemmaer. Der findes ingen rigtige svar på dilemmaerne, men via særlige værdikort skal forældre eller trænere drøfte fordele og ulemper ved deres valg.

”Vi har lavet ’Værdispil’ for at sætte fokus på nogle af de dilemmaer, som man stilles over for som trænere og forældre, når man har med unge talenter at gøre. Hvor meget tid skal man give to mindre gode drenge på holdet? Hvornår skal ens datter skifte forening, flytte fra veninder og bruge tid på transport for at komme op på et højere sportsligt niveau – eller skal hun overhovedet skifte? Jeg kender ikke selv svarene, og det er præcis pointen med brætspillet. Det er refleksionerne over valgene, der er vigtige,” siger Jakob Ovesen, der er konsulent i DIF med fokus på talent- og elitearbejde.

Spillet kan spilles med trænerkollegaer og forældre i forbindelse med trænersamlinger og temaaftener, hvor der gives plads til at reflektere over de dilemmaer, der kan opstå ved at være talenttræner eller forældre til et talent.

På www.værdispil.dk kan du gratis hente ’Værdispil’ og læse om TalentHUSET, som består af fem værdier, der arbejdes efter i DIF og Team Danmark i forhold til talentudvikling.