DIF Museums Årsberetning for 2016

Den største opgave i 2016 var at udarbejde en hjemmeside, og den 1. december kunne den nye hjemmeside www.museum.dif.dk gå i luften.
22. mar 2017
Den største opgave i 2016 var at udarbejde en hjemmeside, og den 1. december kunne den nye hjemmeside www.museum.dif.dk gå i luften.

Bestyrelsen har i 2016 afholdt 4 møder samt et bestyrelsesseminar i februar måned, hvor der blev fastlagt en strategi for museet. 

Bestyrelse og Personale

Bestyrelsen:

Formand Lotte Büchert                                             udpeget af Danmarks Idrætsforbund

Næstformand Preben Kragelund                        udpeget af Danmarks Idrætsforbund

Laila Ottesen                                                                    udpeget af Danmarks Idrætsforbund

Jesper Frigast Larsen                                                 udpeget af Danmarks Idrætsforbund

Morten Mortensen                                                        udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund

 

 Den daglige drift varetaget af:

 • Per Leon Jørgensen (daglig leder)
 • Hasse Persson
 • Emilie Røndbjerg Damsgaard (studentermedhjælper)

Formidling

Det er museets vision, at der på lang sigt skal etableres et fysisk museum med faste udstillingslokaler og tilhørende museumsfaciliteter. Men i erkendelse af at denne mulighed ikke ligger lige for, har det været vigtigt for museet at skabe en platform, hvor museet kan synliggøres.

Derfor har årets største opgave været at udarbejde en hjemmeside, og den 1. december kunne den nye hjemmeside www.museum.dif.dk gå i luften. Dette gav mulighed for at præsentere museets samlinger for et større forum. Hjemmesiden indeholder også løbende nyheder af idrætshistorisk interesse, ligesom månedens historie fortæller om historiske idrætsbegivenheder.


I 2016 medvirkede museet med en mindre udstilling på Københavns Rådhus i forbindelse med præsentation af fanebær og beklædning til OL i Rio.

Herudover bistod museet Industrimuseet Frederiks Værk ved deres særudstilling ”Bronzemedalje til Frederiksværk”

Herudover har museet og biblioteket besvaret et stigende antal spørgsmål om idrætshistoriske emner. Det drejer sig om forskere og studerende, der benytter samlingerne i forbindelse med arbejde og studier. Der er henvendelser fra pressen og forfattere til ny idrætslitteratur. Hertil kommer en del privatpersoner, der stiller spørgsmål.

Endelig bistår museet specialforbundene med fotos og historiske kendsgerninger, for eksempel når der skal udarbejdes jubilæumsskrifter.

Fysiske rammer

Museets kontor og depoter er placeret i en række kælderlokaler i Idrættens Hus. Dette har flere gange medført problemer i forbindelse med vandskader. Sidst på året fik museet mulighed for at flytte de mest udsatte genstande op til nye lokaler i stueetagen.

Samlingen

Slots- og kulturstyrelsen har accepteret at museet kan blive opkoblet på det nye museumsregistreringssystem SARA, der forventes færdig i løbet af 2017.

Museet modtager jævnligt nye ting til samlingerne. Disse genstande registreres og fotograferes.

I 2016 modtog museet følgende effekter:

 • Diverse materiale fra den professionelle bokser Dick Nelson
 • Fra langdistanceløberen Thyge Tøgersens søn har vi modtaget præmier, fotos og andet materiale fra TT’s lange idrætsliv.
 • Fra sejleren Steen Secher, der vandt bronze i Solingklassen sammen med Jesper Bank har vi modtaget en stor samling af forskelligt sejlertøj.
 • Museet har anskaffet bogen ” The Forgotten Olympic Art Competitions”
 • Fra Dansk Nutidsmuseum har vi modtaget 15 indbundne udgaver af Idrætsbladet (1933 – 39)
 • Fra cykelrytteren Poul Sørensen har vi modtaget erindringsmedalje fra de Olympiske Lege i Amsterdam 1928,
 • Der er modtaget donation fra boet efter Hilde Nissen (Indmarchdragt fra 1948, pigsko, deltagerdiplom fra OL 1948, diverse præmier udklip og levnedsbeskrivelse)
 • Fra redaktør Jørgen Lind, Helsingør har museet fået 2 ældre grafiske tryk.
  • Søbadeanstalten på Lynetten. Prospekt udført som træsnit og trykt i 1869
  • ”Et svanehop anno 1912” fotografi publiceret i Illustreret Tidende 18. august 1912

 

Samarbejde

Danmarks Idrætsforbunds Museum er tilsluttet Organisationen af danske museer og benytter sig herigennem af uddannelsestilbud samt et stort musealt netværk.