Klar til årsmøde

DIF er klar til årsmødet 2017, hvor der blandt andet skal banes vej for nye midlertidige idrætter. Læs herunder om nogle af de væsentligste punkter forud for årsmødet den 6. maj og download den skriftlige årsberetning og -rapport for 2016.
31. mar 2017
DIF er klar til årsmødet 2017, hvor der blandt andet skal banes vej for nye midlertidige idrætter. Læs herunder om nogle af de væsentligste punkter forud for årsmødet den 6. maj og download den skriftlige årsberetning og -rapport for 2016.

Lovændring skal bane vejen for nye olympiske idrætter

Ved OL i Tokyo i 2020 vil der som noget nyt være fem midlertidige idrætsgrene med på programmet. Det besluttede IOC i august 2016 og udpegede ved den lejlighed baseball/softball, karate, klatring, skateboard og surfing som disse midlertidige idrætsgrene.

Olympiske idrætter er obligatoriske medlemmer af den national olympiske komité, hvilket i Danmark er DIF. Det fremgår også af IOC’s regler, at de nye midlertidige olympiske idrætsgrene skal være medlemmer af den national olympiske komité. Da skateboard og surfing ikke er eller hører under et forbund i DIF, er det nødvendigt med en ændring i DIF’s love, så der som noget nyt kan optages midlertidige medlemmer. 

Derfor skal repræsentantskabet på DIF’ årsmøde den 6. maj tage stilling til et forslag, som gør det muligt at optage midlertidige olympiske idrætter. Forslaget indebærer også en forenkling af optagelsesproceduren for et nyt forbund, men det understreges, at der skal være en særskilt optagelsesprocedure, hvis idrætterne på et tidspunkt går fra at have en midlertidig til en fast placering på det olympiske program.

Dansk Surf og Rafting Forbund kan, hvis forslaget vedtages, se frem til en status som midlertidigt medlem af DIF, mens skateboard bliver en aktivitet under Danmarks Rulleskøjte Union, der allerede er medlem af DIF.

Overskud trods øgede OL-omkostninger

DIF’s regnskab for kalenderåret 2016 viser et overskud på 183.000 kroner, selvom der var større udgifter forbundet med OL i Rio end budgetteret. Danmark vandt 15 medaljer i Rio – det største antal siden 1948, men arbejdet med at skabe optimale rammer for atleterne var mere omkostningstungt end forventet. Derfor var der en budgetafvigelse på 5,5 millioner kroner. 

Afvigelserne relaterede sig til det sportslige område, hvor etableringen af faciliteter for roere, kajakroere og sejlere, der boede uden for OL-byen, blev 2,3 millioner kroner dyrere end forventet. Der var også et merforbrug på fragt af atleternes rekvisitter og beklædning, på støttefunktioner til atleterne og i forbindelse med reparationer af atleternes værelser i OL-byen, som var i meget dårlig stand. 

Desuden var der et merforbrug til tilskuerbilletter til blandt andet atleter, bestyrelse, specialforbund og samarbejdspartnere. Ved tidligere OL har DIF uden problemer kunnet sælge overskydende billetter tilbage til organisationskomitéens billetportal. Det viste sig ikke at være muligt i Rio, da der var en ekstraordinær lav tilskuerinteresse til konkurrencerne og derfor ingen købere.

OL er blevet en meget kompleks størrelse, og derfor har DIF’s ledelse valgt at dele det fremtidige olympiske ansvar op i en sportslig og en økonomisk del. Det sportslige ansvar ligger fortsat hos DIF’s OL-chef de mission, mens det økonomiske ansvar fremover hører under DIF’s økonomidirektør.

På trods af merforbruget i forbindelse med Rio-legene er der i løbet af den fireårige olympiade et samlet overskud på de olympiske aktiviteter - blandt andet i kraft af tilskuddene fra IOC. De olympiske aktiviteter er derfor nettobidragsyder til DIF’s økonomi.

Ro på valgfronten

På DIF’s årsmøde 2016 var der for alvor gang i valghandlingerne, da der eksempelvis var kampvalg om posterne som næstformænd. Ved det kommende årsmøde ser det ud til at være mere lige ud ad landevejen. DIF’s formand Niels Nygaard er på valg for en ny toårig periode. Han modtager genvalg, og der er ikke yderligere kandidater. 

Fire af DIF’s bestyrelsesmedlemmer, Tine Teilmann, Lotte Büchert, Flemming Knudsen, samt økonomiansvarlig i bestyrelsen, Christian Pedersen, er på valg. Alle fire modtager lige som Niels Nygaard genvalg og er indstillet af bestyrelsen til genvalg.

Torben Jessen har efter 25 års tro tjeneste valgt at trække sig som formand for Dopingnævnet og Matchfixingnævnet. DIF’s bestyrelse indstiller henholdsvis Nanna Blach og Michael Friis Rasmussen som formand for disse to nævn.

Yderligere information:

Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF, 21663774