Månedens historie: Skøjteløb på Søerne

Den 4. februar 1869 blev Københavns Skøjteløberforening dannet. Det er en af Danmarks ældste idrætsklubber, og den blev hurtig populær for få år efter stiftelsen havde den knap 3000 medlemmer.
1. feb 2017
Den 4. februar 1869 blev Københavns Skøjteløberforening dannet. Det er en af Danmarks ældste idrætsklubber, og den blev hurtig populær for få år efter stiftelsen havde den knap 3000 medlemmer.

Klubbens aktiviteter starter på Sortedamssøen, hvor der blev etableret en bane på 400 gange 100 alen (ca. 250 x 63 m)

I 1876 flyttes aktiviteterne til Tivolisøen. Her fik man en bane der lå i læ af voldene og hvis udstrækning var noget større end den tidligere bane på Sortedamssøen.

Skøjteløb på søerne

Tegning fra 1875 viser en af klubbens store festaftener, hvor banen var oplyst og aftenen sluttede med festfyrværkeri.

Efter lange forhandlinger med Magistraten flyttes banen i 1886 til Peblingesøen og her opfører klubben i 1894 sit fornemme klubhus: Søpavillonen.

Skøjteløb var et af de steder, hvor kvinderne tidligt gjorde sig gældende indenfor sporten.
I 1870 havde foreningen 875 kvinder som medlemmer.

Skøjteløb på søerne1
Startstedet på Peblingesøens bane.

I 1871 afholdes de første konkurrencer. Disciplinerne var:

  • Væddeløb i form af hastighedsløb over 6000 alen for mænd
  • 3000 alen for drenge
  • 1500 alen for småpiger

Herudover var der også baglænsløb over 3000 alen samt forhindringsløb over 3000 alen, hvor løberne skulle springe over 12 forhindringer.

I disciplinen kunstfærdighedsløbskamp blev der lagt vægt elegance og sværhedsgrad. Dette blev understreget af, at man havde udpeget Hofballetmester Bournonville som dommer.

Skøjteløb på søerne2
Fra den gamle indgang til skøjtebanen på Peblingesøen.

Billedet viser kontrollørkorpset, der sikrede ro og orden på området, bemærk de små uniformsklædte skøjtedrenge, der hjalp gæsterne med at tage skøjter på og af.

 

 

Kilder:

Københavns Skøjteløberforening: www.ksf.dk/klub.information/historie

Københavns Stadsarkiv: www.kbharkiv.dk/nyheder/erindringer.../suset-pa-isen-erindringer-om-skojtelob