DIF’s nye frivilligdiplom

Et nyt frivilligdiplom skal anerkende og hædre frivillige, som har ydet en stor og længerevarende indsats for dansk idræt
9. feb 2017
Et nyt frivilligdiplom skal anerkende og hædre frivillige, som har ydet en stor og længerevarende indsats for dansk idræt
Specialforbund og foreninger i DIF-idrætten skal med et nyt frivilligdiplom have mulighed for at hædre de frivillige, som har ydet en særlig indsats ude i de lokale foreninger og klubber. Det har bestyrelsen i DIF besluttet. 

Målgruppen for DIF’s frivilligdiplom er ledere, trænere og frivillige, som ved deres arbejde for idrætten enten i et forbund eller lokalt i foreninger og klubber har gjort sig fortjent.

For at modtage DIF’s frivilligdiplom skal man i minimum 15 år have været ulønnet leder eller træner i et forbund eller en forening/klub - enten i bestyrelsen, udvalg eller andre vigtige, løbende funktioner i klubben.

De 15 års frivillige arbejde regnes tidligst fra personen er fyldt 15 år og andre hædersbevisninger er ikke en forudsætning for tildeling af DIF's nye hædersbevisning. Det arbejde der er lagt, skal være på amatørgrundlag. Der kan i særtilfælde dispenseres for ovenstående kriterier for eksempel til personer, som har gjort en forskel i en kortere årrække end de 15 år.

Specialforbund og foreninger under DIF kan indstille frivillige til DIF’s frivilligdiplom. Indstillingen indsendes til DIF's administration ved at udfylde elektronisk afsøgning med angivelse af kandidatens cv samt en kort begrundelse for ansøgningen. Efterfølgende foretager DIF’s administration en vurdering på baggrund af den indsendte ansøgning.

Indstil en kandidat her.